Schoolbestuur — Jrg. 24 (november 2004) Nr. 8

Thema: Het nieuwe leren

4 Interreligieus leren voor alle scholen
Gerrit-Jan Meulenbeld
Wanneer andere godsdiensten in het godsdienstonderwijs aan de orde komen, noemen sommigen dat al interreligieus leren. Voor Aad de Jong, bijzonder hoogleraar ‘grondslag en identiteit van het katholiek onderwijs’, is interreligieus leren communiceren van mensen met verschillende religieuze achtergronden. De Jong is keynote-spreker tijdens de jaarlijkse identiteitsdag van de Bond KBO op 10 november a.s.

8 De oude wortels van het nieuwe leven
Recensie
Ton Roumen

10 Grenzen opzoeken
Peter Gramberg
Gemeenten en schoolbesturen. Op het terrein van huisvesting, achterstanden en schoolbegeleiding gaan geld en bevoegdheden nu vaker rechtstreeks naar schoolbesturen, waar ze eerst naar gemeenten gingen. Staan schoolbesturen en gemeenten tegenover elkaar of kunnen ze elkaar juist versterken? RenŽ Verhulst, onderwijswethouder van Utrecht geeft zijn mening. Bob van de Ven, collegevoorzitter STIVKO (Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Utrecht), becommentarieert.

14 De koehandel rond Franse snoepautomaten
Wilko Voordouw
De Fransen houden niet van halve maatregelen. Na de verbanning van het hoofddoekje, samen met het keppeltje en het kruis, op scholen, grijpt het parlement in om het groeiende aantal dikke leerlingen te lijf te gaan. Frisdrank- en snoepautomaten zijn vanaf 1 september verboden op scholen. Een voorbode voor Nederland?

17 Palestijnse jongeren in de bezette gebieden
ACHTERGROND
Toine van Teeffelen

19 Het nieuwe leren
Thema
Maaike Miedema en Peter Gramberg
Steeds vaker staan de vragen van leerlingen centraal in het organiseren van onderwijs. Aanbodgericht onderwijs sluit niet goed meer aan bij de individuele leerling met zijn specifieke behoeften. Overal in het land ontstaan daarom initiatieven om de school te ‘kantelen’. Initiatieven als het ‘netwerk nieuwe leren’ trekken honderden belangstellenden. Een stand van zaken.

28 Beweging in de onderbouw
COMMENTAAR
Peter Gramberg

30 Onderzoek Onderwijsbond

31 Wat maakt een school gezond?
ACHTERGROND
Cor Pernot, Annelies van Bronswijk, Wiet Koren en Nico Scholten

34 Medezeggenschap
NIEUWS
Loulne Boersma

EN VERDER (in ieder nummer):

7
Bond KBO
COLUMN – Ontmoeten door Theo Joosten
9 De keuze van … Karin van Acquoy
13 Bond KBO NIEUWS
18 Bond KBVO
COLUMN – Nogmaals op koers! door Jan Reulen
27 Onderwijsheid
33 Buitenom
34 Annemieke
35 De EŽnpitter
36 Bond KBVO
NIEUWS
38 Korte berichten
39 Jurisprudentie
40 Korte berichten
41 Punt Uit
42 Agenda