Schoolbestuur — Jrg. 24 (maart 2004) Nr. 2

Onder meer in dit nummer:

4 Nell Ginjaar-Maas
Eind vorig jaar braken zeven prominente onderwijsdeskundigen van de VVD in een open brief een lans voor het bijzonder onderwijs, inclusief het islamitische onderwijs. Oud-staatssecretaris en lid van de Onderwijsraad Nell Ginjaar-Maas was ŽŽn van hen. Ze keert zich daarmee faliekant tegen de eigen fractie in de Tweede Kamer die onder aanvoering van Ayaan Hirsi Ali juist ten strijde trekt tegen islamitische scholen. Interview met een liberale onderwijsvakvrouw in hart en nieren.

8 Veiligheid
Veiligheid voor leerlingen n docenten is het streven van alle scholen en staat sinds het drama op het Haagse Terra-College weer hoog op de agenda. Duidelijke regels binnen school, afspraken met bureau Halt of invoering van schoolmaatschappelijk werk zijn oplossingen die in verschillende plaatsen door scholen worden gehanteerd. Het Udens College zoekt het in kleinschaligheid, een Protocol Anoniem Bedreigde Leraren, schoolmaatschappelijk werk n goede contacten met de politie. Een gesprek met drie leidinggevenden.

12 Analfabetisme
Hoewel Nederland wereldwijd de vijfde plek inneemt van meest geletterde landen, hebben ruim een miljoen landgenoten moeite met lezen en schrijven. Het is een groep die lastig te bereiken is. Veel mensen schamen zich ervoor. Ook kunnen zij hun kinderen niet helpen met school, waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat. Door een grote campagne moeten mensen gestimuleerd worden een taalcursus te volgen. Voor wie eenmaal over de drempel heen is, gaat vaak een wereld open.

17 Het nieuwe bouwen –
Katern
Het gemiddelde Nederlandse schoolgebouw is zowel financieel, economisch als inhoudelijk afgeschreven. De meeste schoolgebouwen zijn inmiddels meer dan dertig jaar oud en voldoen niet meer aan de eisen van nu en morgen. De hoogste tijd dus om veel mooie nieuwe schoolgebouwen neer te zetten. Architecten hebben daar genoeg idee‘n over, maar de echte vernieuwing moet van de kant van de opdrachtgever komen. En ook gemeenten spelen een belangrijke en soms te zuinige rol.

36 Koersbrieven po en vo
Luisteren naar en de dialoog zoeken met het onderwijsveld. Met dit goede voornemen is het ministerie van ocw gestart met het opstellen van de zogenaamde koersbrieven Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. De koersbrieven worden belangrijke documenten voor alle partijen binnen het onderwijs. Wie krijgt welke verantwoordelijkheid en welke grenzen kent de autonomie? Is de overheid wel cht bereid om los te laten? Voor de komende tien jaar moet de richting duidelijk worden.