Schoolbestuur — Jrg. 24 (juni 2004) Nr. 5

4 Onderwijs en Euro
Loulne Boersma en Peter Gramberg
“Het belang en de impact van Europa zijn heel groot. Zeventig procent van onze nationale wetgeving komt er vandaan. Voor mijzelf is Europa gewoon het beste vredesproject dat we hebben”, zegt CDA-Europarlementari‘r Maria Martens. Hoe zit het met onderwijs en Europa? Een interview.

7 Komkommertijd?
COLUMN
Theo Joosten

10 Koers katholiek onderwijs
Gerrit-Jan Meulenbeld
Het lijkt erop dat het zwaartepunt van de verantwoordelijkheid voor het onderwijs in de nabije toekomst bij de schoolbesturen komt te liggen. De overheid trekt zich ook op dit terrein verder terug. Schoolbesturen worden meer dan in het verleden initiatiefnemer van onderwijsinnovatie- en ontwikkeling. Hoe denken de voorzitters van de katholieke besturenorganisaties, Theo Joosten en Jan Reulen over deze ontwikkeling?

14 Project Eutonos

16 Het rugzakje

19 Bezuinigingen onderwijsachterstanden


21 Katern ouderbetrokkenheid
Peter Gramberg, Anja Franken, ….
Om allerlei redenen wordt de betrokkenheid van ouders bij de school belangrijk gevonden. Vooral door scholen zelf en de politiek. De ouders lijken daar anders over te denken. Hun betrokkenheid is tussen 1995 en 2000 gedaald van 17% naar 10%. Hoe het tij te keren?

30 Chatrats

Tom Dosterhuis
In het onderwijsproject Chatrats staat het levensverhaal van de leerling centraal. Chatrats is een vakoverstijgende en webbased lesmethode voor de Tweede Fase en het vmbo. ICT maakt onlosmakelijk deel uit van de methode. Leerlingen en docenten zijn lid van een internet-community, waar ze uitgedaagd en ge•nspireerd worden door elkaar, door kunstenaars en hun werk.

33 Bond KBVO nieuws

34 Onderwijsonderzoek

36 De vredesweek

39 Bond KBO nieuws

EN VERDER
(in ieder nummer):

7 Bond KBO
COLUMN
9 De keuze van
18 Bond KBVO
COLUMN
29 Onderwijsheid
37 Buitenom
38 Annemieke
40 De EŽnpitter
42 Korte berichten
45 Punt Uit
46 Agenda