Schoolbestuur — Jrg. 24 (april 2004) Nr. 3

Onder meer in dit nummer:

4
Maria van der Hoeven
Volgens onze minister van onderwijs verlaten we het tijdperk dat ‘gelijke kansen voor iedereen’ betekent dat we het allemaal op dezelfde manier moeten doen. We gaan nu naar een periode waarin de nadruk komt te liggen op het ontwikkelen van talenten. De schoolbesturen zullen samen met hun scholen de belangrijkste verantwoordelijkheid voor het onderwijs krijgen.

8
Zelfsturende teams
Steeds meer onderwijsinstellingen willen met zelfsturende teams gaan werken om een meer professionele dienstverlening aan te kunnen bieden en om medewerkers beter in staat te stellen hun capaciteiten tot hun recht te laten komen. De bevindingen van een ITS-onderzoek in de BVE-sector uit 1999 zijn ook voor het algemeen voortgezet onderwijs van belang.

12 ‘Van schriftcultuur naar beeldcultuur’

“Je kunt niet meer doen alsof kinderen alleen boeken lezen. Kinderen kijken naar tv, spelen computergames. Is het erg dat jongeren minder lezen. Welnee, als je ze maar niet overlevert aan de visuele cultuur,” zegt Anneke Smelik. Zij is hoogleraar Visuele Cultuur aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en pleit voor mediaopvoeding in het voortgezet onderwijs.

17 Praktijkonderwijs
KATERN
Het praktijkonderwijs doet zijn naam eer aan: de nadruk ligt op het voor bereiden van jongeren op het werkzame leven. Bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met leren. Veiligheid en kleinschaligheid zijn belangrijk voor het welslagen van deze wat onderbelichte vorm van voortgezet onderwijs. Het mag echter geen geĀ•soleerde sector worden. Wat gebeurt er als straks ook hier lumpsum wordt ingevoerd? Kan het praktijkonderwijs zelfstandig overleven?

26 Vieren opschool
Onderzoekers De Haan en De Reuver constateren een toenemende behoefte in de samenleving en in scholen om gezamenlijk te vieren en gedenken. Anderzijds is er verlegenheid en onwetendheid om passende vieringen te ontwikkelen. Het katholiek onderwijs heeft een enorme traditie op dit gebied, maar dat betekent niet dat er ook hier geen problemen zijn. ‘Meer dan chocomel en krentebollen’.