School! — september (2015) nr. 5

Deze editie is als PDF beschikbaar

03 Redactioneel

03 Column
Ritske van der Veen, VOS/ABB

06 Kort nieuws

10 Vijf vragen: Leeuwarden

12 Artikel 23
Is het onderwijsaanbod op basis van denominaties nog wel houdbaar? Secretaris Dekker zwengelt die discussie aan.

14 Brainportscholen Eindhoven

16 Crisis! Wat nu?

18 School hele zomer open
Op de Sterrenschool Apeldoorn is de hele zomer doorgewerkt. Het aantal leerlingen van deze school is verdriedubbeld sinds er flexibele vakanties zijn ingevoerd.

22 Werkgelegenheid in krimpregio

24 Praten over levensvragen
Veel leraren vinden het lastig, maar het is wel zinvol om op de openbare school met kinderen over levensvragen te praten. Dat doet recht aan de kernwaarden.

26 Centrale eindtoets
De eindtoets basisonderwijs telt niet meer mee voor het schooladvies. Maar wat blijkt: het voortgezet onderwijs vraagt dan soms om andere toetsscores. Met alle risico’s van dien.

28 Risico’s en aansprakelijkheid

30 Kinderrechten als rode draad

32 School! antwoordt

34 School! en excursie

35 School! en recht

36 Opmerkelijk