School! — nr. 7 december 2012

Het volledige tijdschrift is beschikbaar als PDF

INHOUD

03 Redactioneel

06 Kort nieuws

09 Column

Ritske van der Veen

10 Vijf vragen

De school van de coverboys en -girls

12 Verzuilde machtsstructuren blijven overeind

Sjoerd Karsten, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, vindt het advies over Grondwetartikel 23 van de Onderwijsraad na•ef: te juridisch en het mist de ide‘le blik.

15 Congres Talentontwikkeling op school

16 Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs van start

Er komt een landelijk steunpunt voor medezeggenschap bij passend onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) gaat het steunpunt en de helpdesk huisvesten.

18 ‘Maak van burgerschap verplicht eindexamenvak’

Menno Hurenkamp, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, is vurig voorstander van burgerschap als een apart schoolvak.

20 Burgerschap werkt

21 Educatief partnerschap

22 Doe het zelf!

Net als in het voortgezet onderwijs, worden ook in het primair onder wijs de schoolbesturen verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van hun gebouwen.

24 Filosoferen met kinderen: een waardenvolle basis voor het leven

26 TOP-school Anders is gewoon!

29 Regeerakkoord biedt kansen aan het onderwijs

30 Voor het eerst naar de basisschool

32 School! antwoordt

34 School! en excursie

35 School! en recht

36 Opmerkelijk