School! — nr. 6 november 2014

Het volledige tijdschrift is beschikbaar als PDF

INHOUD

10 Decibellen

vliegen leraren om de oren, vooral in techniek- en gymlokalen. Vijf vragen aan een audicien.

12 ‘Wat is er mis met levend stratego?

Het jaarlijkse schoolreisje afschaffen omdat niet alle ouders het kunnen betalen, vindt de VOO te ver gaan. Maximeren van de ouderbijdrage ook, vinden de scholen. Wat dan?

18 Een andere manier van denken

‘Niet meer denken in problemen in diagnoses, maar in talenten en mogelijkheden.’ Passend onderwijs zoals het bedoeld is: in Maastricht.

31 Asielzoekerskinderen

Grote toestroom schiet gat in de begroting van schoolbesturen. In Den Helder gaat het om een tekort van een half miljoen.

EN VERDER:

03 Redactioneel

06 Kort nieuws

09 Column

Rein van Dijk (VOO)

14 ‘Toen ik binnenkwam zag ik spottende gezichten’

Pesten onder leraren

16 Centrum voor onderwijs-excellentie

Aanbod voor alle onderwijssectoren

20 Zelf investeren in 17 lokalen

Stellingwerf college in Oosterwolde

23 Aan het woord

Eric van ’t Zelfde over de regelvrije school

24 Naar school in Vlaanderen

Technisch onderwijs net over de grens

26 Doordecentralisatie

Geld voor buitenonderhoud naar schoolbesturen

27 Niet alles van waarde is meetbaar

Burgerschap en levensbeschouwing niet te meten

28 Het Gebouw: Goese-Lyceum

Groen, wit en een heleboel licht

32 School! antwoordt

34 School! en excursie

Het Universiteitsmuseum

35 School! en recht

36 Opmerkelijk