School! — nr. 5 september 2011

Het volledige tijdschrift is beschikbaar als PDF

INHOUD

03 Redactioneel

06 Kort nieuws

09 Column

Bert-Jan Kollmer

10 ‘We raken getalenteerde jongens kwijt’

Lucy Beker

Hoogleraar Louis Tavecchio is een van de mensen die zich zorgen maken over achterblijvende prestaties van jongens in het onderwijs.

12 Vijf vragen: Geen gescheiden klassen, wŽl jongensachtige lessen

Lucy Beker

15 Een goede start voor de MR

Michiel Jongewaard

16 De Rietlanden legt fundament voor de toekomst

Marion Braat

Een straatvoetbaltoernooi organiseren voor de buurtkinderen, de plaatselijke kinderboerderij een verfje geven of de tuin van het verzorgingshuis van onkruid ontdoen. Allemaal manieren om invulling te geven aan de maatschappelijke stage.

18 Hebben brede scholen nog prioriteit?

Martin van den Bogaerdt

21 Mag het ietsje meer zijn

Martin van den Bogaerdt

22 ‘Beelschermtoezicht schaadt onderwijskwaliteit’

Jan Barendse

Er is in toenemende mate kritiek op de rol van de Inspectie van het Onderwijs bij het beoordelen van scholen. De inspectie houdt volgens critici, onder wie oud- onderwijsinspecteur Henk van der Weijden, te weinig rekening met onder meer de samenstelling van de leerlingenpopulatie.

24 Scholen gaan met de tijd mee

Lucy Beker

Steeds meer basisscholen in Nederland werken met nieuwe schooltijden. De roep van werkende ouders wordt sterker. Het vijf-gelijke- dagenmodel is het populairst.

27 Hoe is het in Barneveld?

Martin van den Bogaerdt

28 De wankele ondergrens van de leerplicht

Jan Barendse

30 School! en excursie: Scheepvaartmuseum gooit trossen los

Michiel Jongewaard

32 School! en ouders Vragen en antwoorden

Paul Bijlsma

34 Op zoek naar de E-factor

Lucy Beker

35 School! en recht

Weigering Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Sandra Geerdink