School! — nr. 4 juli 2011

Het volledige tijdschrift is beschikbaar als PDF

INHOUD

03 Redactioneel

06 Kort nieuws

09 Column

Ritske van der Veen

10 Vijf vragen: Met smartphones doordringen tot habitat van leerlingen

Martin van den Bogaerdt

12 Een betrouwbaar schooladvies

Wietske Idema

Minister Van Bijsterveldt wil de Cito-eindtoets vanaf het schooljaar 2012-2013 wettelijk verplicht stellen voor alle basisscholen. De vraag is wat het nut en de noodzaak van een landelijke eindtoets nog is.

14 Texel moet voldoende onderwijsaanbod houden

Martin van den Bogaerdt

Heel Texel is het erover eens: minister Van Bijsterveldt mag de speciale eilandstatus van openbare scholengemeenschap De Hogeberg niet intrekken.

16 Asbestinventarisaties kunnen goedkoper

Martin van den Bogaerdt

17 Handig, roosterwijzigingen op Twitter!

Martin van den Bogaerdt

18 Effici‘nt werken door benoeming themaraad

Jan Barendse

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van het openbare schoolbestuur Allure heeft een themaraad benoemd.

20 Bevolkingskrimp vraagt creatieve oplossingen

Marion Braat

22 De kracht van de openbare identiteit

Lucy Beker

Hoe openbaar is uw school? En: weten leerlingen, lerarne en ouders dat ook? Het antwoord op deze vragen kunt u nu te weten komen met het Zelf Evaluatie Kader Identiteit, dat VOS/ABB heeft ontwikkeld.

24 Schoolbestuur Aves geeft kleur aan identiteit

Sanne van der Most

26 Geestelijke rijkdom bieden in het openbaar onderwijs

Lucy Beker

28 VOO-directeur Rob Limper neemt na 22 jaar afscheid

Jan Barendse

30 Openbaar onderwijs stevig op de kaart

Yolanda Neijts

32 School! en ouders

Vragen en antwoorden

35 School! en recht

Mr. Mieke van Boggelen

Strafontslag na fysiek geweld tegen leerling