School! — nr. 3 mei 2012

Het volledige tijdschrift is beschikbaar als PDF

INHOUD

03 Redactioneel

06 Kort nieuws

09 Column

Ritske van der Veen

10 Vijf Vragen

OSG Piter Jelles

12 Artikel 23

De Onderwijsraad pleit voor een ruime interpretatie van artikel 23. Een erg voorzichtig advies, dat de deur openzet naar verdere verzuiling.

14 TOP-school

Kijk naar wat een leerling k‡n

16 Actieve tolerantie als merk

Leerkracht Ineke Struijk legt uit dat het openbaar onderwijs hiermee het verschil kan maken tussen segregatie en integratie.

18 School en beleid

Bindend schooladvies in Nijmegen

20 Herdenking 4 en 5 mei

Openbare basisschool Joost van den Vondel in Amersfoort adopteert een oorlogsmonument en geeft daarmee aandacht aan het thema ‘oorlog en vrede’.

22 Passend onderwijs

Oprichting ondersteuningsplanraad

23 Aan het woord Gerhard Hartdorff

24 Praktijk op school

Sportdag voor de hersenen

26 Educatief partnerschap

Simone Baalhuis van VOS/ABB concludeert dat een open schoolcultuur essentieel is voor ouderbetrokkenheid. De openbare Sterrenschool in Zevenaar is een goed voorbeeld.

28 Acis in de Hoeksche Waard

Kwaliteit door differentiatie

30 Schooltijden

Slotcongres Andere Tijden

32 School! antwoordt

34 School! en excursie

35 School! en recht

36 Opmerkelijk