School! — juni (2015) nr. 4

Deze editie is als PDF beschikbaar

03 Redactioneel

06 Kort nieuws

09 Column
Rein van Dijk, VOO

10 Vijf vragen
Annie M.G. Schmidtschool, Amsterdam

12 ‘Overbodig en ongewenst’
Inperking van de vrijheid van onderwijs is hard nodig, betoogt historicus en oud-conrector Carel Verhoef. De religieuze grondslag als fundament voor scholen is volgens hem overbodig en ongewenst geworden.

14 Waarom muurtje?

15 Openbaar is bijzonder

16 Samenvoegen vmbo-t en havo
Een idee van de MBO Raad: vmbo-t en havo moeten samen ‘voorbereidend beroepsonderwijs’ worden. School! peilde de eerste reacties.

18 Een echte ‘openbaaronderwijsman’

20 Amsterdam zoekt schoolmakers

22 Stoomcursus ondernemen
Groep 8 van bos De Vos in Voorschoten leert in vier dagen ondernemen. Van een product ontwikkelen tot een investeerder zoeken en natuurlijk verkopen.

24 Sneller, beter en goedkoper
De hulp aan zorgleerlingen kan sneller, beter en goedkoper door het op te pakken in de school zelf. Een pilot in Utrecht bewijst het. Openbare ScholenGroep Schoonoord in Zeist deed eraan mee.

26 Zorgen over cluster 2-leerlingen

28 Passend onderwijs

31 Wat vrijheid betekent

32 School! antwoordt

34 School! en excursie
Hermitage Amsterdam

35 School! en recht

36 Opmerkelijk