School aan Zet magazine — (juni 2014) nr. 6

Deze editie is als PDF beschikbaar

04 Balans, saamhorigheid en kwaliteit
De kernwoorden van de Josephschool in Bloemendaal zijn balans, saamhorigheid en kwaliteit. Het kind staat hierbinnen centraal en ze streven naar een optimale leeromgeving waarin die drie pijlers het fundament zijn. Indien een kind een specifieke onderwijsbehoefte heeft, kijken ze gezamenlijk wat ze een kind kunnen bieden.

08 ‘Samen Leren Inhoud Geven’ in Lunteren

10 Aanpak ‘Samen leren inhoud geven’
Samen met scholen en besturen in het primair en speciaal onderwijs, heeft School aan Zet een aanpak ontwikkeld waarin het bouwen aan de structuur en cultuur van samen leren wordt versneld en versterkt.

11 De professionaliseringstips van Ellen Emonds

12 Dag op stap met Albert Sluiter

14 Strategische keuzes vragen om draagvlak

18 Onderwijsverbetering door betere inzet ICT
Op het Talentenstad zijn de docenten enthousiast aan de slag gegaan met het verbeteren van het onderwijs. Er zijn verschillende ontwikkelgroepen opgericht die bezig zijn met zaken als loopbaanoriƫntatie-begeleiding, vmbo-vernieuwing en ICT. Een belangrijk aandachtspunt voor de school is het verbeteren van de kwaliteit van het didactische klimaat.

21 De loopbaan van Maike den Houting

22 Plan van Aanpak Toptalenten 2014-2018