School aan Zet magazine — (oktober 2014), nr. 7

Deze editie is hier als PDF beschikbaar

4 Het belang van een goed begeleidingstraject voor startende leraren

Na de opleiding direct aan het werk als leraar. Dat klinkt goed, maar de overgang van
studie naar werk moet niet onderschat worden.

10 Leraren zijn de parels van de school
Leren van en met elkaar in leerteams

18 Goed onderwijs in taal en rekenen
Terugblik op de succesvolle conferentie Taal en Rekenen op 24 september 2014 in
Utrecht