Remediaal — Jrg. 9 (2008/2009) Nr. 3

4 Het toneel van passend onderwijs: ouders in een bijrolletje?
Ton Lenting


9 De gemeente Montferland en het Centrum voor Jeugd en Gezin: voorbeeld van een een ontwikkelingsproces
Toon Masselink


14 Ouderbetrokkenheid in de inburgeringscursus: samenwerking met het voortgezet onderwijs?
Annemarie Nuwenhoud


19 Balans en het project allochtone ouders
Arjan Krijgsman


23 Cultuur en Opvoeding: overzichtsstudie naar allochtone ouders en hun kinderen
Annemarie Nuwenhoud


27 MR en ouderraad in het voortgezet onderwijs
Corinne Sebregts


32 “Ja, daar kijk ik nu echt naar uit, zo’n ouderavond”
Arjan Krijgsman


35 Omgaan met ‘lastige’ ouders (deel 1)
Arjan Krijgsman


39 Oouderverenigingen
Corinne Sebregts


RUBRIEKEN


2 Column


3 Redactioneel


4 Artikelen


26 Agenda