Remediaal — Jrg. 8 (2007/2008) Nr. 4

3 Achter de coulissen van de schoolse selectie
Jan Terwel, Rosa Rodrigues & Danielle van de Koot-Dees

9 Algebra in het tweede leerjaar van de havo; de effectiviteit van een remedi‘rend programma
Angela Wenting & Hans van Luit


21 Het Grafisch Lyceum Rotterdam en integraal dyslexiebeleid
Marzenka Rolak & Koos Henneman


27 Onderwijsinnovatie in het kader van PO/VO: uitgangspunten, opzet en effectmeting
Eric Robbers


33 Passend onderwijs profielen op schoolniveau
Luc Greven & Alfons Timmerhuis


36 Inclusief onderwijs in Veldhoven
Corinne Sebregts