Remediaal — Jrg. 20 (december 2020) nr. 5

04 Jubileumnummer

05 “Sorry hoor, maar voor leesplezier ben je gezakt.’
Door Fred van der Velde 

06 Nieuw: verbeter de begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie op school
Door Christel Dood, Ria Kleijnen, Marzenka Rolak

12 Een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs voor leerlingen met dyslexie
Door Noor van de Windt 

15 Van Setten: Neurolinguistic profiles of advanced readers with developmental dyslexia
Door Arjan Krijgsman 

20 Nieuws uit de wetenschap en het onderwijs 

24 Met name de ICT is van grote betekenis geweest’
Door Arjan Krijgsman

 26 Dyslexieverklaringen: omvang en spreiding
Door Herman Franssen, Nico Bollen, Thea Manders

31 Dyslexie en talen leren: een ‘mission impossible?
Door Christel Dood, Mieke Urff 

34 ‘Het gaat er om dat alles wat we weten en kunnen nu echt gaat terechtkomen bij de leerlingen die het echt nodig hebben’
Door Arjan Krijgsman

38 Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie
Door Boukje Touring en Femke Scheltema

42 ‘We moeten als school samen met de hulpverlening uitstralen dat je de ander echt nodig hebt. En dat betekent ook: ‘weg van het klagen’
Door Redactie

50 Begrijpen van ongewenst gedrag is iets anders dan accepteren van ongewenst gedrag
Door Inke

53 Wisse Grammatica begint met luisteren
Door Titia Boers

57 Risicogedrag bij jongeren met ADHD: wat kan je ermee in het onderwijs?
Door Tycho Dekkers, Arne Popma, Brenda RJ Jansen, & Hilde M. Huizenga 

60 Gastcolumn: Vierkante ogen
Door Nico Schouws

61 Recensie: dyslektie dislecty dycleksie dislexy dyslectie diclecty dyclexi dislectie dyslexie diclektie dyslecty dislekti dysleksie
Door Arjan Krijgsman

62  E-WISE en zijn betekenis voor het onderwijs
Door Arjan Krijgsman

64 “Als de executieve functies van een leerling zwak zijn, hoe kun je dan verwachten dat het online-onderwijs zonder problemen zal verlopen?’
Door Arjan Krijgsman

68 Thuisgebleven en doorgegaan waar ze mee bezig waren 
Door John Jeninga

71 Agenda en colofon