Remediaal — Jrg. 21 (september 2021) nr. 4

03 Wanneer krijgen we weer les?
Fred van der Velde

04 Verslaving onder jongeren
John Jeninga en Do Quekel

15 Maakt effectieve samenwerking het onderwijs inclusiever?
Jantien Gerdes

18 Lezen in het digitale tijdperk
Frans van den Heuvel, Sanne Krijgsman en Arjan Krijgsman

24 Werkvormen voor motiverend leesonderwijs
Marjolijn Freddema

30 Nieuws uit het onderwijs
De redactie

32 De ontlezing te lijf met goede verhalen
Bert de Vos en Marieken Pronk

36 Close Reading in het VO
Marieke van Logchem, Liz Bunte, Dortie Mijs en Sylvie Engels

40 Recensie: Van laaggeletterde tot schrijver
Arjan Krijsman

42 Leerachterstanden of eerst welbevinden?
Veer

43 Gedicht en colofon