Remediaal — Jrg. 19 (november 2019) nr. 5

03 ‘Het staat toch zeker ook in de methode…’
Fred van de Velde

04 Leesmotivatie en leesweerstand : definities, relaties met leesvaardigheid en manieren om het leesplezier van leerlingen te vergroten
Roel van Steensel

12 Dyslexie de baas dankzij CAAS: een sterke mix van orthodidactiek en schrijfcoaching
Hanneke Wentink, Inez Zondag en Griet Coupé

16 Dyslekeys: psycho-educatie en leerstrategieën voor leerlingen met dyslexie in het vo
Marzenka Rolak

22 ‘Wat we nodig hebben is een didactiek voor mensen die zowel een nieuwe taal als ook lezen en schrijven moeten leren’
Arjan Krijgsman

26 De docent als relatiespecialist en het nut van het vierstoelenmodel daarbij
Annemiek Broersen en Corma Ruijgrok

31 Een moeilijke klas
Nico Schouws

34 Recensie: Dit is Dyscalculie: achtergrond en aanpak
Carlos de Kleijn

39 Recensie: Differentiëren is te leren
Nico Schouws

43 Agenda en colofon