Remediaal — Jrg. 19 (april 2019) nr. 2

03 ‘Denkt u dat ik het veld niet ken?
Fred van der Velde

04 Feedback als krachtige interventie ter verbetering van de spellingprestaties
Frans van den Heuvel

09 Nieuws uit het onderwijs

10 Hoe kunnen we hoogbegaafde leerlingen in het VO herkennen?
Heleen Boellen

16 Ondersteuning en afstemming in beeld
Harry Lenoire

20 ‘Je kunt niet zeggen dat het Europees Referentiekader een heel gunstige uitwerking voor dyslectici heeft gehad’
Arjan Krijgsman

23 De kracht van de jongere benutten
Jos Kienhuis en Jan Schrurs

31 Het gaat ons natuurlijk om de verdere emancipatie van de doelgroep Studenten met een functiebeperking (SMF)
Arjan Krijgsman

34 Universal Design for Learning
Mieke Urff

37 Overzicht van Remediaal 2018

39 Agenda en Colofon