Remediaal — Jrg. 16 (november 2016) nr. 4/5

Themanummer: dyslexie

02 Column
Fred van der Velde

03 Dyslexie en de wetenschap van het individu
Fred Hasselman

06 Dyslexie en autisme in het VO, begrijpen en begeleiden
B.A.M. Brand

10 Discalculie kan soms samengaan met dyslexie
J.E.H. (Hans) van Luit

16 Dyslexie in tijden van Passend Onderwijs (vo)
Hedwig de Krosse

20 Lessen Study als gereedschap voor het ontwerpen van een gedifferentieerde les
Tirza Bosma

22 Lessen Study en leerstijlen
Jantine Swagerman

28 Eerste praktijkervaringen met PBS in sportverenigingen
Arnold Bronkhorst, Harold Hofenk en Nicolette Schipper-van Veldhoven

38 De betekenis van fictie bij zaakvakken
Désirée Caballer

42 SOLK, diagnostiek en behandeling
Ingeborg Visser

45 Recensies
Arjan Krijgsman en Nico Schouws

49 Afscheid of begin
Roos Scharten

51 Agenda