Remediaal — Jrg. 14 (2013/2014) Nr. 2-3

3 Aandacht voor technisch lezen in vo

8 Active Learning in Uganda

12 Talent HZM: een integrale aanpak op het vo

16 Spin in het web: interview met de adjunct-directeur van het Clusius College

20 Body Dysmorphic Disorder

26 Nieuws uit het onderwijs

32 Is het voor een cijfer?

34 Websitebespreking

36 Recensies

40 Opinie

42 Mensen met dyslexie hebben moeite met impliciet leren

46 Agenda