Remediaal — Jrg. 13 (2012/2013) Nr. 3

1 “Leerlingen zien en laten zien wat je van ze verwacht”
Elena Carmona van Loon


7 Adaptieve testen en Passend Onderwijs
Elles Raayman-Steneker


10 Professioneel beslissen bij taal- en rekenproblemen op de Oude Maas
Elena Carmona van Loon, Nicole Laurijssens en Babette Welter


12 Passend Onderwijs
Maartje Plattel


22 Leren denken werkt!
Katrin Richter


25 Colofon