Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 4 (januari 2012) Nr. 1

Management & motivatie


8 Jack Spijkerman: ‘Ik ging altijd fluitend naar school’


Een goede leraar is betrokken bij de kinderen in ijn klas. Hij behandelt de kinderen met respect en eist dit ook terug. Als hij praat, is de klas stil.


Taal


12 Meer bereiken met minder leesstrategie‘n
Met minder leesstrategie‘n en een betere toepassing van de uitverkoren strategie‘n een beter tekstbegrip cree‘ren. Dat is het doel van BLIKSEM, een nieuwe aanpak voor begrijpend lezen.


Rekenen


24 Reken wel\niet op pa en ma!
Een actieve, betrokken houding van ouders be•nvloedt de leerprestaties van hun kinderen positief. Daarover zijn vrijwel all edeskunidgen het eens. Of toch niet?


Kwaliteitszorg


28 Ben jij een leraar met lef?
Dag in dag uit zijn individuele leraren bezig met het onderwijs te verbeteren. Enthousaist en gedreven halen zij het beste uit hun leerlingen. Maar soms doen zij dit tegen de stroom van het onderwijsteam op school in. Voor deze leraren is de stichting Leraren met Lef in het leven geroepen.


40 De Kwaliteitswijzer
In december 2011 publiceerde de gemeente Amsterdam (met trots) de eerste Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Amsterdam. Wat staat er in de Kwaliteitswijzer, wat is het nut en wat kunnen andere scholen hiervan leren?


Onderwijsvernieuweing


20 Onderpresterende kinderen een flinke opkikker geven
Het idee komt uit Engeland: plaats kinderen met een leerachterstand in een uitdagende en aansprekende omgeving en ze zullen beter presteren. Tien Nederlandse voetbalclubs hebben het concept inmiddels omarmd.


Ontwikkelingsgericht onderwijs


30 Samen staan we sterk
Onze samenleving verandert snel en vraagt flexibele en creatieve mensen. De nadruk op kennis alleen voldoet niet meer. Communiceren en samenwerken zijn minstens zo belangrijk.


Organisatieontwikkeling


16 Maak werk van ouderbetrokkenheid!
Met het naderen van de komst van de nieuwe Wetgeving rondom Passend Onderwijs wordt het thema ouderbterokkenheid op de agenda van menige vergadering geplaatst.


En verder


6 Nieuws


27 Column Martin van Rooij


44 Teach like your hair is on fire!


47 Lezersrubriek


48 Producten en diensten


49 Training en advies


50 Column Wim Menke