Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 4 (2012) Nr. 6

Management & motivatie

8 Foppe de Haan: ‘Lesgeven is topsport’

Leerkrachten moeten zchzelf constant blijven ontwikkelen om alle veranderingen in het onderwijs Žn in de maatschappij te kunnen bijbenen. Als topcoach (en oud-leraar) weet Foppe de Haan daar alles van.

School in beweging

12 Een echte kunstenaar voor de klas

Stichting Kunstbikken organiseert langdurige kunst- en cultuurprojecten op school. De projecten worden door professionele kunstenaars uitgevoerd en sluiten aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs.

Onderwijsvernieuwing

14 Beter luisteren naar kinderen

In september 2011 is in Schiedam de kindergemeenteraad van start gegaan, een raad bestaande uit zeventien kinderen van de groepen 7 van verschillende basisscholen in Schiedam.

Kwaliteitszorg

20 Lesgeven als een kanjer

Goed lesgeven. Wie wil dat nu niet? In het boek ‘Teach Like A Champion’ beschrijft de Amerikaan Doug Lemov negenenveertig mictrotechnieken voor excellent lesgeven.

Financieel management

24 Werkt u met adviseurs en interimmers?

Weloverwogen inzet van interimmers en adviseurs is erg verstandig. Misschien is het zelfs verstandig om daarvoor jaarlijks een bedrag op de begroting op te nemen.

Onderwijsontwikkeling

28 Het kinderbrein als uitgangspunt

We weten allemaal dat kinderen zich in hun eigen tempo ontwikkelen. En toch: om te slagen, moeten kinderen zich maar al te vaak schikken naar het stramien van de school. En dat komt de ontwikkeling van het kinderbrein niet ten goede, vindt Sipke Gelling van Uitgeverij Gelling Publishing en Training.

40 De middenmoot als didactisch vertrekpunt

Dit artikel gaat over het belang van het kennen van de middenmoot van een groep om het onderwijs opbrengstgericht en passend te maken.

NOT 2012

30 Bezoek de Nationale Onderwijstentoonstelling

32 NOT-lezing Kees van Overveld

33 Stem op genomineerden NOT-innovatieroute

Hoogbegaafdheid

36 Hoogbegaafden op maat bedienen

Bij Passend Onderwijs denken we vaak niet direct aan hoogbegaafde leerlingen. We denken dat deze eerlingen zichzelf wel kunnen redden. Het aangeboren talent zien we als een luxe, waarin je geen extra tijd en geld hoeft te steken. Toch groeit gelukkig ook in het Nederlandse onderwijs het besef dat Passend Onderwijs ook voor deze groep leerlingen geen luxe maar pure noodzaak is.

Onderwijsmanagement

45 Processen zijn cool

We zetten in onze scholen heel wat afspraken op papier: over het organiseren van ouderavonden, over het uitvoeren van planmatige zorg, over instructievaardigheid… maar zijn al deze afspraken altijd even actueel, vindbaar en bruikbaar?

En verder

6 Nieuws

17 Column Theo Wildeboer

16 Bent u klaar voor de 21e eeuw?

18 Het Maatman sticht eigen huisacademie

27 Column Martin van Rooij

48 Producten en diensten

49 Training en advies

50 Column Wim Menke