Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 4 (2012) Nr. 2

Management & motivatie

10 Emile Roemer: ‘Heb vertrouwen in de mensen op de werkvloer’

‘We moeten verder durven investeren in het onderwijs en we moeten ervoor zorgen dat kinderen op die plek terechtkomen waar ze het best gedijen.’

Hoogbegaafdheid

18 Bloom, TASC-model en creatief denken – ‘het kan zoveel leuker!’

Er zijn voor het lesgeven aan hoogbegaafde kinderen diverse instrumenten, theorie‘n en materialen waarmee gewerkt kan worden.

22 Lekker in je vel in de plusklas

‘Veel hoogbegaafde kinderen denken dat ze anders zijn, eenlingen, totdat ze gelijkgestemden treffen. Dat betekent veel voor ez. In de plusklas kunnen ze zichzelf zijn. Je merkt al na een paar weken dat ze beter in hun vel komen te zitten.

26 Tips en tools

Onderwijsontwikkeling

28 Aan de slag met gedrag

Als de sfeer in de klas goed is, leren kinderen beter en zijn de resultaten dus ook beter. Maar hoe komt het dat in de ene groep de kinderen alles ‘oppikken’ en in een andere groep niet, terwijl dezelfde voorbereiding en aanpakstrategie worden gebruikt?

Communicatie

30 Imago begint bij jezelf

Met de inzet van de juiste communicatiemiddelen kunt u het beeld dat uw doelgroep heeft van uw school voor een groot gedeelte sturen en waarborgen.

Kwaliteitszorg

32 Opbrengstgericht werken in drievoud

In het Bestuursakkoord Primair Onderwijs 2012-2015 staat dat het verhogen van de opbrengsten ŽŽn van de belangrijkste speerpunten is van het overheidsbeleid.

Financieel management

36 Kosten verlagen door slim (Europees) aan te besteden

Bij Stichting Klasse lag de verantwoordelijkheid voor de inhuur van schoonmaak en van andere diensten voorheen grotendeels bij de leiding van de locaties. Gecombineerde inkoop heeft er echter voor gezorgd dat er grote besparingen mogelijk waren.

44 Is eerlijk soms niet heel oneerlijk?

Scholen krijgen hun inkomsten van de overheid vooral op basis van het leerlingenaantal. Dat leerlingenaantal is een belangrijke variabele in de complexe formules die berekenen hoeveel geld de school precies krijgt.

En verder

6 Nieuws

14 Op zoek naar jezelf

27 Column Martin van Rooij

38 Met welke bril kijkt uw school?

40 Hoe een kleine school kan overleven

43 Samen staan we sterk

46 Engelse les aan kleuters tast taalniveau Nederlands niet aan

47 Lezersrubriek

48 Producten en diensten

49 Training en advies

50 Column Wim Menke