Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 3 (mei 2011) Nr. 3

Management & motivatie


8 Bart chabot: `we moeten oppassen dat we niet in slaap sukkelen’
Bart Chabot is niet alleen een veel geziene gast op de televisie, ook in de geschreven media wordt vaak naar zijn opinie gevraagd. Zonder een blad voor de mond te nemen geeft de Haagse schrijver en dichter zijn mening over onder andere politiek, muziek, taal en po‘zie. Dit keer geeft hij zijn mening over onderwijs.


Hoogbegaafdheid


14 Een klas overslaan: een weloverwogen beslissing
Snelle leerlingen slaan soms een klas over. Dat is een lastige beslissing, waarbij de school beter niet over ŽŽn nacht ijs kan gaan. De Versnellingswenselijkheidslijst is hiervoor een handig hulpje.


Onderwijsmarketing


23 Hoeveel Pk heeft uw school?
De mate waarin een school haar profiel goed neerzet en uitdraagt is afhankelijk van meerdere dimensies. Het marketingdashboard kan helpen om de ProfileringsKracht van uw school, de PK, in kaart te brengen en te versterken.


Onderwijsontwikkeling


16 Talent ontwikkelen met wetenschap en techniek
Wetenschap en techniek heeft de afgelopen jaren op honderden basisscholen een stevige plaats gekregen, maar veel schoolleiders zijn nog onbekend met de mogelijkheden van Wetenschap en techniek voor schoolontwikkeling.


18 Durf jezelf uit te dagen
De Vaardigheidsmeter Instructiegedrag in de praktijk. Waarom zetten bestuurders en directeuren van basisscholen de Vaardigheidsmeter in? Zien zij veranderingen op school met de ingebruikname van het instrument?


Kwaliteitszorg


26 Speerpunt van beleid: De leraar
Omdat de kwaliteit van het onderwijs voor een belangrijk deel bepaald wordt door de kwaliteit van de leraar, zal de Inspectie van het Onderwijs in het najaar van 2011 het bestaande toezicht uitbreiden met het toezicht op het leraarschap. De kwaliteit van de leraar wordt dan een expliciet onderdeel van het toezicht.


42 Ad Maas over heT vakbekwaamheidsdossier
De eerste pogingen met concrete vakbekwaamheidsdossiers beloven weinig goeds. Ze blijven in de ogen van de leraren het karakter houden van een bestuurlijk instrument. Leraren laten het (mogelijke) dossier al of niet welwillend over zich heen gaan; het is moeilijk om tegen een dossier over je vakbekwaamheid te zijn. Kan het ook anders?


Financieel management


31 De financi‘le gevolgen van Passend onderwijs
De invoering van Passend Onderwijs heeft grote inhoudelijke en financi‘le gevolgen voor scholen en hun besturen. Dit artikel schetst de financi‘le gevolgen, op basis van de medio april 2011 bekende informatie en doet aanbevelingen voor een goed voorbereidingstraject.


En verder


6 Nieuws


13 Column Martin van Rooij


34 HŽlne van Dieteren leert kinderen alsnog lezen
Het persoonlijke relaas van een bevlogen leerkracht, die de magere leesresultaten van sommige leerlingen niet voor lief nam maar op zoek ging naar meer verdieping en een andere leesmethode.


38 Charles kalkhoven: `Durf de lat gerust wat hoger te leggen’
Met het plan `Alle Scholen in Beweging’ stelt de de PO-Raad in opdracht van OCW scholen in de gelegenheid deel te nemen aan een project om de taal- en rekenopbrengsten naar een hogere level te tillen.


46 De didactische meerwaarde van het digitale
schoolbord
De opmars van digitale schoolborden in het onderwijs is in volle gang. Wat is nu eigenlijk de meerwaarde van zo’n bord? En zijn er ook kanttekeningen te plaatsen?


48 Producten en diensten


49 Training en advies


50 Column Wim Menke