Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 3 (januari 2011) Nr. 1

Management & motivatie


10 Boris van der Ham: ‘Onderschat het belang van goed onderwijs niet’
Tijdens de verkiezingsstrijd was D66 stellig: 2,5 miljard extra investeren in het onderwijs, de salarissen moeten omhoog en scholen en studenten moeten meer vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen. Met de aangekondigde bezuinigingen lijken deze idealen in de ijskast te worden geplaatst. Hoe moet het nu met ons onderwijs?


Kwaliteitszorg


34 Opbrengstgericht werken: hiaten wegwerken of talenten ontwikkelen?
Kun je bij het (laten) ontwikkelen van talent(en) beter gebruikmaken van de zogenaamde ‘sterke kanten’-benadering of van de tekortenbenadering?


Financieel management


24 De positieve kanten van bezuinigen, bestaan ze?
Heeft bezuinigen ook positieve kanten? En hoe bezuinig je op een verantwoorde manier?


Onderwijsmarketing


15 Strategisch lezen en spellen: het kinderbrein als uitgangspunt
Om te leren lezen moet de taalkennis behoorlijk zijn. Maar niet alle kinderen hebben die taalkennis en dus is er een grote groep kinderen die met de bestaande methodieken niet uit de voeten kan.


30 De leraar, de piloot van de klas
Hoe zorg je ervoor dat instructiegedrag en het streven naar ‘steedsbeter worden’ echt gaat leven op fde werkvloer? In dat verband is het interesant eens te kijken naar een sector die bij velen tot de verbeelding spreekt: de wereld van de luchtvaart.


Onderwijsmanagement


42 Tien tips om orde te houden in de klas
Kinderen die met potlood op de tafel tkeenen, lachen om fouten van klasgenoten, de les uitlopen, zich opmaken in de klas. Geen enkele leerkracht, zit daarop te wachten. Hoe pak je ordeverstoorders beter aan? Hoe zorg jij voor een goed onderwijsklimaat in de klas.


Ontwikkelingsgericht onderwijs


22 Omgaan met verschillen
Kinderen in groep 3 komen meestal met uiteenlopende lees- en schrijfniveaus binnen. Hoe ga je daar als leerkracht mee om?


En verder


6 Nieuws


14 Column Martin van Rooij


19 De handelingsgerichte weektaak
In veel gevallen is de weektaak een verzameling activiteiten die vooral ‘af’ moet. Zelfs in Daltonscholen, waar de weektaak een essentieel hulpmiddel is, lijkt dat het eerste doel.


29 Waar of niet waar?
‘Het niveau van het Nederlandse onderwijs is uitstekend’


38 RVKO wil talent herkennen Žn erkennen


45 Onderwijs in stelling gebracht
‘Vooroordelen meesters en juffen be•nvloeden leerprestaties allochtone leerlingen’


46 Lezersrubrieken


48 Producten en diensten


49 Training en advies


50 Column Wim Menke