Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 3 (2011) Nr. 6

Management & motivatie


8 Jacques Vriens: ‘Ik was nog het type ouderwetse bovenmeester’
Jacques Vriens is waarschijnlijk Nederlands bekendste schoolmeester. Hoewel hijzelf al een tijd niet meer in het onderwijs werkzaam is, is hij nog regelmatig op de basisschool te vinden.


Communicatie


12 Ouderbetrokkenheid en sociale media
Ouders zijn voor de school belangrijk als klankbord, als partners in de opvoeding maar ook eenvoudigweg als extra hilp op school. Al lijkt het niet zo eenvoudig om ouders betrokken te krijgen, ouderbetrokkenheid begint bij helder en regelmatig communiceren.


Taal


14 Horen zien en schrijven: verhogen spellingbewustzijn door auditieve aanpak.
“Wizwijs garandeert betere Cito-scores en een hoger eindresultaat voor rekenen.” Een stellige uitspraak van Jan van Wonderen, uitgever van Wizwijs, de nieuwe rekenmethode van Uitgeverij Zwijsen. Kan hij het waarmaken?


Onderwijsontwikkeling


22 Je bereikt meer, als je weet wat je wilt bereiken
Wanneer kleuters bezig zijn met kwalitatief goede activiteiten die aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau, kunnen zij een stap maken in hun ontwikkeling. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?


44 Sport en cultuur komen samen op school
Na de herfstvakantie hebben in Onstwedde (Groningen) cbs de Rank en de PC/RK Ubbo Emmius voor vo een splinternieuw schoolgebouw betrokken. In het gebouw wordt onderwijs geboden aan kinderen van twee tot zeventien jaar.


Kwaliteitszorg


38 Sturen op afspraken
In het concept Experimenteel Toezichtkader Leraarschap van de Inspectie van het Onderwijs staat dat de inspectie wil toenzien op (o.a.) het aspect ‘Leraren werken op school’. Het gaat daarbij vooral om de vraag of het beleid en de cultuur van de school gericht zijn op schoolontwikkeling en onderwijsverbetering, waarbij er met name aandacht is voor het verbeteren van het werk van de leraren.


Financieel management


26 De directeur en het instrument
Dit artikel gaat over het doel, de werking en het resultaat van taakbeleid. En de vraaf og het beter moet en kan.


Onderwijsnieuws


30 Elk kind hoort erbij
Als leerkracht in het openbaar onderwijs, moet je van alle markten thuis zijn. Je hebt namelijk te maken met kinderen met diverse behoeften, achtergronden en levensovertuigingen.


ICT


18 Onderwijs met ICT
Hoe zet je ICT nu zo in dat het daadwerkelijk bijdraagt aan de verbetering van de leeropbrengsten?


42 Zelfstandig werken op de tablet
Onderwijs 2.0 is een Linkedingroep waar discussies worden gevoerd over actuele onderwijskundige thema’s. Elke Pulse wordt ‘e’en van de discussies voor u samengevat. Deze keer een discussie over tablets in het onderwijs in relatie met zelfstandig werken.


En verder


6 Nieuws


21 Onderwijs in stelling


29 Column Martin van Rooij


32 Yes we can, Engels vanaf groep 1 op basisschoool De Horn
Jan Heijman, directeur van basisschool de Horn, is voorvechter van het eerste uur voor Engels in het basisonderwijs. Voor hem staat vast dat we als de wiedeweerga vanaf groep 1 Engelse les en les in Engels moeten geven..


47 Lezersrubriek


48 Producten en diensten


49 Training en advies


50 Column Wim Menke