Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 3 (2011) Nr. 5

Management & motivatie


8 Sipke Jan Bousema: ‘Afwisseling en verrassing houden kinderen bij de les’
Een gesprek met presentator Sipke Jan Bousema over het onderwijs in Nederland, over zijn eigen schooltijd en het boeien van jonge kinderen.


Rekenen


12 Hoe rekenvaardig is uw school?
Om op schoolniveau het niveau van het rekenonderwijs in kaart te brengen, komt Giralis Groep met een handige online vragenlijst: het ERWD-kompas.


24 Wizwijs daagt leerling en leerkracht uit
“Wizwijs garandeert betere Cito-scores en een hoger eindresultaat voor rekenen.” Een stellige uitspraak van Jan van Wonderen, uitgever van Wizwijs, de nieuwe rekenmethode van Uitgeverij Zwijsen. Kan hij het waarmaken?


42 Methodegebonden rekensoftware: de mening van leerlingen
Veel leerkrachten hebben het idee dat leerlingen het leuk zullen vinden om veel schoolwerk op de computer te doen omdat ze de computer ‘sowieso leuk vinden’. Maar wat vinden kinderen er zelf eigenlijk van?


Personeelsmanagement


16 Zijn uw medewerkers bevlogen?
De onderwijswereld staat aan vooravond van een groot aantal veranderingen. Een duurzame inzetbaarheid van medewerkers is noodzakelijk om alle veranderingen de kop te kunnen bieden.


Kwaliteitszorg


18 Evaluatie van het onderwijsleerproces
In april 2011 verscheen De Staat van het Onderwijs, het Onderwijsverslag 2009-2010. In de inleiding en het tweede hoofdstuk over het basisonderwijs wordt beschreven hoe het primair onderwijs ervoor staat met betrekking tot het plegen van kwaliteitszorg.


30 Hoe excellent bent u?
In het actieplan ‘Basis voor Presteren’ (mei 2011) vraagt de minister van Onderwijs nadrukkelijk aandacht voor excellente scholen. Zij doet dat in de veronderstelling dat het erkennen van goede prestaties bijdraagt aan het realiseren van een ambitieuze leercultuur. En dat zou zo maar eens waar kunnen zijn.


Financieel management


22 Hoeveel invloed heeft u?
Soms komt het bespreken van een begroting die zo’n 20 miljoen beloopt niet verder dan het stellen van enkele praktische vragen over onbelangrijke details. Vaak heeft dat te maken met niet krijgen van grip op de kernpunten in een document. Dit artikel geeft tips voor verbetering.


ICT


38 Oudere leerkrachten en multimedia
Onderwijs 2.0 is een Linkedingroep waar discussies worden gevoerd over actuele onderwijskundige thema’s. Deze keer gaat de discussie over oudere leerkrachten en multimedia.


En verder


6 Nieuws


15 Column Dolf Janson


29 Column Martin van Rooij


34 Passend onderwijs voor leerkracht en leerling op obs de Kleine Reus
Op basisschool de kleine reus in Amsterdam wordt op geheel eigen wijze invulling gegeven aan onderwijs op maat. Vorig schooljaar is de school gestart met de Opmaatgroep, een tussenvoorzieining om kinderen met een onderwijszorgvraag te begeleiden zodat zij in hun groep beter uit de verf komen.


41 Onderwijs in stelling


44 Onderwijsdag Almere groot succes


45 Waar bent u trots op?
De voorgenomen bezuinigingen van het ministerie van Onderwijs en de invoering van Passend Onderwijs zullen het speciaal onderwijs hard treffen. Door middel van een speciaal ontwikkelde campagne laten medewerkers van Het Driespan en Saltho Onderwijs zien waar zij trots op zijn.


47 Lezersrubriek


48 Producten en diensten


49 Training en advies


50 Column Wim Menke