Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 2 (oktober 2010) Nr. 5

Management & motivatie


8 Hans van Breukelen: motiveren is uit den boze
Oud-keeper en voormalig onderwijzer Hans van Breukelen is vandaag de dag een veelgevraagd spreker. Hij is er heilig van overtuigd dat succes maakbaar is en dat mensen wel willen veranderen, maar niet veranderd willen worden.


35 Kees van Overveld: wat je vroeg aanpakt, hoef je later niet op te lossen
Kees van Overveld, landelijk cošrdinator van het Expertisecentrum Gedrag van het Seminarium voor orthopedagogiek, wil dat docenten leren hoe ze vreemd gedrag bij leerlingen vroegtijdig kunnen signleren en dat ze weten hoe ze het kunnen bijsturen.


Hoogbegaafdheid


16 Leonardoschool, basisschool voor bollebozen
Oprichter en adviseur van de Leonardostichting Jan Hendrickx: het is zoeken, ondekken en voortdurend bijsturen, maar het is ook een kans om het onderwerp te verrijken


Huisvesting


22 De buitenklas, leren op het schoolplein


45 Het creatieve klaslokaal


46 Ontwikkel je brein op het speelplein


Kwaliteitszorg


34 De kwaliteit van voor- en vroegscholen
In juni 2010 verscheen het toezichtkader VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) van de Inspectie van het Onderwijs. Het toezichkader beschrijft de werkwijze (hoe) en het waarderingskader (wat) om de kwaliteit van voor- en vroegscholen vast te stellen


Sociale vaardigheden


32 Omgaan met verschillen: contact met allochtone ouders
Nog steeds worden gesprekken met allochtone ouders ingewikkelder gevonden dan met autochtone ouders. Wat kunnen we hier aan doen?


Ontwikkelingsgericht onderwijs


26 Resultaat is waar je voor staat
In Ontwikkelingsgericht onderwijs wordt geprobeerd een ondfersteunende leergemeenschap vorm te geven, waarbinnen leerlingen sociaal-emotioneel kunnen groeien Žn cognitief worden uitgedaagd