Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 2 (april 2010) Nr. 3

Management & motivatie


12 Schrijfster Yvonne Keuls over haar tijd als lerares
Veel van de boeken van Yvonne Keuls gaan over het leed dat jongeren overkomt. Haar betrokkenheid bij de jeugd blijkt mede ingegeven door een kortstondige carriere in het onderwijs.


38 Goed voorbeeld doet volgen, over mentaliteit, effectiviteit en kwaliteit gesproken
Meq Change staat voor het begeleiden en borgen van de mentaliteit van het schoolteam (Mentality), de effectiviteit in het realiseren van onderwijsopbrengsten (Effectivity) en de kwlaiteit van een onderscheidend onderwijsaanbod (Quality), De kapstok stelt directies en besturen in staat om alle aspecten van de schoolorganisatie te volgen.


Kwaliteitszorg


24 Resultaatgericht leiderschap: leraren beter maken
In april 2010 ontvigen scholen het onderwijsverslag 2008-2009 van de Inspectie van het Onderwijs. Wat heeft de Inspectie te melden?


Sociale vaardigheden


44 Minder effectiever vergaderen, wie durft?
Goed vergaderen in het onderwijs is geen sinecure. Een paar tips om het vergaderen (weer) zinvol te maken.


Onderwijsontwikkeling


18 Co-teaching: een passende aanpak voor passend onderwijs
Sinds de jaren negentig probeert de overheid de verwijzingen naar het S(B)O terug te dringen. Volgens het evaluatierapport Weer Samen Naar School Welbeschouwd (Meijer 2004) is zij daarin onvoldoende geslaagd.


22 Beter Nederlands in het onderwijs: overwin die schaamte!
Op veel scholen schort er nog heel wat aan het taalniveau van onderwijsmedewerkers.


Financieel management


47 Financieel nieuws