Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 2 (april 2010) Nr. 2

Management & motivatie


10 Oud-minister ronald Plasterk: `goed Onderwijs begint bij deskundige leraren’
Ronald Plasterk praat openhartig over zijn tijd als minister van Onderwijs, Cultuur en wetenschappen en over zijn verbeteracties voor het primair onderwijs.


Kwaliteitszorg


20 Opbrengstgericht leiderschap: medewerkers ontwikkelen
Als er iets is waar uw medewerkers recht op hebben, dan is het wel een schoolleider die werk maakt van het leren van zijn leraren.


38 Bekwaamheidsdossier kritisch beoordeeld
In het onlangs verschenen rapport `Bekwaamheidseisen in de school. Op weg naar versterking beroepskwaliteit leraren’ constateert het lpbo dat scholen belangrijke stappen hebben gezet om bekwaamheidseisen van hun leraren vorm te geven. toch schort er ook nog het nodige aan de totstandkoming van het dossier.


Sociale vaardigheden


24 Kijk eens wat vaker in de spiegel: heeFt U een positieve uitstraling?
In het onderwijs sta je voortdurend in de spotlights, net als bij toneel. toneelspelers zullen echter nooit onvoorbereid de bŸhne op gaan, veel leraren doen dat wel.


Onderwijsontwikkeling


16 Maak klimaat concreet in de klas
De kinderuniversiteit over klimaatverandering probeert kinderen op een speelse wijze meer inzicht te geven in natuurwetenschappelijke, technische en maatschappelijke aspecten van klimaatbescherming,
energiebesparing en de productie en het gebruik van duurzame energie.


18 Groeikrachten in de school
Hoe kunnen we het onderwijs zo inrichten dat groei en ontwikkeling veel meer vanzelf plaatsvinden?


32 Ook vakman in hart en nieren moet leren reflecteren
De kwaliteit van de leerkracht wordt bepaald door de omvang en de diepgang van zijn kennis en opvattingen en door de kwaliteit van zijn analyse van de situatie. dit stellen Simon Ettekoven en Jan Hooiveld in hun nieuwe boek leren en onderwijzen.


Verzuimmanagement


34 Ongeoorloofd schoolverzuim
Kinderen en jongeren die kortere of langere tijd school verzuimen lopen een verhoogd risico op verschillende geestelijke gezondheidsproblemen, sociaal-emotionele en academische problemen, zo toont wetenschappelijk onderzoek aan. Vroegtijdige signalering en aanpak van spijbelen is dan ook noodzaak.


Financieel management


46 Risico’s de baas!
Een school loopt, net als elke andere organisatie, meerdere risico’s. Het managen van in omvang beperkte risico’s zal u weinig hoofdbrekens kosten. risicomanagement van risico’s die er toe doen vraagt om bedrijfseconomische en financi‘le kennis en ervaring.


En verder


6 Nieuws
15 Onderwijs in stelling gebracht

`Lange (bij)lesdagen in het basisonderwijs zijn effectiever dan
kopklas’
28 De rijdende school: gedifferentieerd onderwijs in optima forma
Het aantal kinderen dat bij de rijdende school is ingeschreven, is zegge en schrijve … nul. Toch heeft de Rijdende School zo’n dertig leerkrachten in dienst. die wonen her en der in nederland en geven basisonderwijs aan kinderen van kermisexploitanten en circusartiesten.
45 Waar of niet waar?
Het geheim van een hoge Citoscore
48 Producten en diensten
49 Training en advies
50 Column