Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 1 (november 2009) Nr. 3

5 Voorwoord


6 Nieuws

8 Remco Claassen
Martin van Rooij
“Een strakke hand en liefdevolle omgeving gaan prima samen”, bewees mijn moeder. Ze was onderwijzeres, had overwicht en was streng.

13 Stelling
Ouders, school en sportclub moeten jongeren opvoeden

14 Het beste halen uit manager en leerkracht
John Kuijpers en Tom Bowes

18 Jeroen Dijsselbloem
Martin van Rooij
We hebben slecht naar het onderwijsveld geluisterd


23 Special rekenen
Cees Bos en anderen


35 Geld maakt goed onderwijs mogelijk
Aldert Wester
Financieel management de baas


38 Raymond van den Berg
De contrasten in het basisonderwijs zijn groot, Sommige scholen, met name in de grote steden, verschieten van kleur, naderen de opheffingsnorm en vechten voor lijfsbehoud. Maar er zijn ook scholen, met name in nieuwbouwwijken, die groeien als kool en kampen met groeipijnen en groeispurten.


42 De beleveniswereld van het kind
Hester IJsseling
Ontwikkelingsgericht onderwijs

45 Waar of niet waar?
Engels is de communicatietaal van Europa. Basisscholen moeten daar op inspringen!


46 Kleuters stellen vragen aan elkaar
Lucie Visch
Mondelinge interactie is de kern van ons onderwijs. Steeds meer leerkrachten beseffen dit en scheppen daar situaties voor.


48 Producten en diensten

49 Training & advies

50 Column