PrimaOnderwijs — (november 2015) nr. 6

Deze editie is online beschikbaar.

05 Nieuws
08 Ministerie zet deuren open voor hybride leraar
11 Geef IT door
12 Het LerarenOntwikkelFonds
15 Lead & Learn PO
22 Onderzoekend en Ontwerpend Leren
24 Het succes van schoolreizen
26 Waar zet het LAKS op in?
29 Gratis Kinderrechtenlespakket
32 Internationaliseren in het onderwijs
35 PLOT26
36 Eén keer inloggen voor al het digitale lesmateriaal
38 Achter de schermen bij het Nationaal Aandenken 2016
44 De Schoolwebwinkel
46 KindVak 2016
48 Leerplankader Gezonde Leefstijl
50 Make the Match