PrimaOnderwijs — (juni 2016) nr. 4

05 Nieuws

08 Gezonde leerling presteert beter!

12 Gratis Olympisch lespakket van NOC*NSF

14 KNVB en Coca-Cola dagen middelbare scholen uit

16 Samen werken aan een Gezonde School

20 Onderwijsshop: Educatheek

22 Betere toekomst met W&T

24 Wetenschap & Technologie in de praktijk

30 De vijf rollen van de leraar

32 Boeken voor de Excellente leraar

36 SLO concretiseert kerndoelen Engels basisonderwijs

38 Leerkrachten op Engelse cursus

40 Schooltv-lesmaterialen vernieuwd

42 Automatiseren bij rekenen

45 Vmbo’ers oriënteren met PSO-kit

50 De kracht van ICT in het onderwijs

52 Juf Marita’s ‘digitale koffiekamer’