Praxisbulletin –– Jrg. 35 (december 2017) nr. 4

05 Verhalen brengen je overal
team
Het luisteren naar en vertellen van verhalen is belangrijk voor kinderen. Spelen met woorden en verhalen is een belangrijke opstap naar zelf vertellen. Ga aan de slag met de tips om te improviseren met taal en verhalen.

33 ‘Dit is geen les. Dit is echt!’
team
Een goede schrijfvaardigheid is een voor-speller van schoolsucces, want schrijven is een middel om je gedachten te ordenen en om te leren. Kinderen moeten op de basisschool dus goed onderwijs krijgen in het schrijven van teksten, maar hoe?

18 Een vliegende start met gamification
team
Spelend leren in de klas wordt tegenwoordig ook wel gamification genoemd. Daarbij gaat het niet per se om videogames – ook een innovatief spelconcept als de Drone Cup, is goed inzetbaar om kinderen enthousiast te krijgen voor (technische) leeractiviteiten.

Verder in dit nummer

13 Verlies laten spreken
team
Wanneer kinderen met verlies te maken krijgen, is het voor hen vaak lastig om onder woorden te brengen wat er speelt en wat hen raakt. Met behulp van Duplofiguren en Playmobil kunnen gebeurtenissen inzichtelijk gemaakt worden.

24 Muziekles? Geen kunst!
team
Voor veel leerkrachten vormt het geven van muziekles een uitdaging met de nodige obstakels. Met de tips en trucs in dit artikel zijn deze hobbels makkelijker te nemen.

29 Met rekenogen zie je meer
team
Een leerkracht die met rekenogen onderwijs geeft, doet regelmatig iets anders. Zo’n leerkracht ziet overal getallen en rekenwerk. En dat merken de kinderen.

Rubrieken

10 Ode aan vaagheid
groep 1-8
Dadadenken

39 Schrijvers over schrijven

40 A miracle
groep 7-8
Lied van de maand