Praxisbulletin — Jrg. 34 (december 2016) nr. 4

05 Feestelijke pop-upkaarten
(groep 4-8)
Rond de feestdagen worden kaarten met daarop mooie wensen uitgewisseld. Een bijzondere kaart om aan de collectie toe te voegen is een feestelijke pop-upkaart.

09 Ontdek de zandtafel
(groep 1-2)
Een zand- of watertafel is onmisbaar in een kleutergroep. Jonge kleuters willen vooral graag voelen, oudere kleuters spelen al meer planmatig met diverse materialen. Lees hoe u het spel naar een hoger plan tilt en de tafel betrekt bij uw thema’s.

14 Ongewoon brainstormen
(groep 1-8)
December staat vaak in het teken van saamhorigheid en gezelligheid. Bijvoorbeeld door samen te eten en spelletjes te doen. Maar het kan ook anders… ongewoner en creatiever: door samen te brainstormen over hoe je gewone dingen ongewoon kunt maken.

16 Schrijven op tempo
(team)
Snel kunnen schrijven is een welkome vaardigheid bij alle vakken en niet alleen in het basisonderwijs. In dit artikel vindt u praktische handreikingen en oefeningen om het persoonlijk schrijftempo te stimuleren.

20 Buiten in december
(groep 1-8)
In elke editie vindt u een natuurkalender. Met de gegeven informatie en bijbehorende activiteit kunt u met de groep naar buiten om op ontdekkingstocht te gaan.

22 Reken op muziek
(team)
Muziek(leer) en rekenkunde zijn met elkaar verbonden. Er zijn dan ook diverse opdrachten denkbaar waarbij kinderen vanuit muziek hun reken- en wiskundige inzicht verder kunnen ontwikkelen.

27 Walt Disney
(groep 4-8)
Walt Disney’s films en figuren zijn nog altijd mateloos populair onder kinderen én volwassenen, ook al leeft hij zelf al vijftig jaar niet meer. Wat maakt hem en zijn werk zo bijzonder? Onderzoek het samen met de kinderen.

30 Het werkwoord ‘pollocken’
(groep 1-2)
Bij het zogenaamde ‘pollocken’ werken kinderen in de stijl van de kunstenaar Jackson Pollock. Het is een creatieve werkvorm die uitnodigt tot experimenteren.

33 Passend onderwijs in Spanje
(team)
Welke parallellen en verschillen zijn er te herkennen tussen het Spaanse en Nederlandse basisonderwijs en wat kunnen we leren van Spaanse collega’s?

39 Lezer van de maand

40 De kerstgedachte
(groep 5-8)