Praxisbulletin — Jrg. 33 (januari 2016) nr. 5

05 2016 Jeroen Bosch-jaar
KUNST, RELIGIE (groep 6-8)
In 2016 herdenkt Nederland het vijfhonderdste sterfjaar van Jeroen Bosch. Een mooie aanleiding om het werk van deze meesterschilder in de klas tot leven te brengen.

10 Handen uit de mouwen (5): Positief en negatief
BEELDEND, HANDVAARDIGHEID, KUNST (groep 5-8)
In vijf creatieve lessen steken kinderen de handen uit de mouwen. In deze vijfde les werken ze met positieve en negatieve figuren.
WEBSITE
– filmpje

12 Even goed in de spiegel kijken
REKENEN, MEETKUNDE, KUNST (groep 5-8)
De Grote Rekendag in 2015 stond in het teken van het maken en beschouwen van meetkundekunst. Dat is alle kunst die van de kijker of maker vragen om de ruimte systematisch te verkennen.
WEBSITE
– spiegelopdrachten groep 5/6

17 Laten we weer gaan vertellen
VERTELLEN, BEGRIJPEND LUISTEREN (team)
Het vertellen van verhalen betrekt kinderen op een bijzondere manier bij leerstof en ontwikkeling. Vertellen kan dan ook een belangrijke rol spelen op diverse leergebieden.

22 Tien voor kleuters (5): Muziekonderwijs
MUZIEK (groep 1-2)
Hoe geef je slimme kleuters voldoende uitdaging? Welke nieuwe ontwikkelingsmaterialen zijn er? Wat kan ik met techniek bij kleuters? In elke editie vindt u tien tips speciaal voor kleuteronderwijs, steeds gecentreerd rond een actueel thema.

24 Pedagogisch klimaat op orde?
PEDAGOGISCH KLIMAAT, GEDRAG (team)
Passend onderwijs vraagt veel van leerkrachten. In dit artikel komen leerlingen aan het woord: hoe beoordelen zij het pedagogisch klimaat binnen hun school? Maar ook gedragspreventie wordt besproken.
WEBSITE
– overzicht SEL- en LVS-programma’s
– samenvatting gedragspreventie

28 Eetgewoonten (3): Hollandse pot
ETEN, RECEPTEN (groep 5-8)
Eten doen we elke dag. Dat moet ook wel. Bij veel eetgewoonten staan we nauwelijks (meer) stil. Maar hoe, wat en waarom eten we eigenlijk? In elk oneven nummer vindt u een artikel in deze serie.
WEBSITE
– beschrijving en sjabloon placemat

30 Zij jij wat ik zie?
TAAL, EXPRESSIE (groep 1-8)
Een verhaal, voorgelezen of gelezen, roept beelden op. Die beelden kunnen bij iedereen anders zijn, ook al hoor of lees je hetzelfde verhaal. In deze les onderzoeken de kinderen hoe dit werkt.

32 Wat is er met Mo aan de hand?
PEDAGOGISCH KLIMAAT, PESTEN (team)
Stees meer scholen maken kennis met Positive Behavior Support, een schoolbrede, systematische onderwijsaanpak die tot doel heeft een positieve en gezonde leeromgeving te creƫren voor leerlingen en leerkrachten.

39 Prikbord
(team)
Nieuwtjes en weetjes
WEBSITE
– Leeslint
– Alaaf!
– Meer mans

40 Lied van de maand: Geloof je dit echt?
LIED, CANON (groep 6-8)
WEBSITE
– melodie
– meezingversie
– lessuggesties