Praxisbulletin — Jrg. 33 (december 2015) nr. 4

05 Zonder stress van les naar les
KLASSENMANAGEMENT (team)
Door zogenaamde doorkijkjes in te voeren en de kinderen ruimte te geven nieuwe energie en concentratie op te doen, kunnen uw leswisselingen aangenamer verlopen.
WEBSITE
– toelichting persoonlijkheidstypen

10 Handen uit de mouwen (4): Mijn sportend lievelingsdier
BEELDEND, HANDVAARDIGHEID, KUNST (groep 1-8)
In vijf creatieve lessen steken kinderen de handen uit de mouwen. In deze vierde les maken de kinderen door papier te scheuren hun eigen sportende lievelingsdier.
WEBSITE
– filmpje

12 De verjaardagstrein
FEEST, VERJAARDAG (groep 1-2)
Met de verjaardagstrein maakt u de verjaardag van een kind extra bijzonder. Kies passende activiteiten uit het verrassende aanbod voor een feestelijke dag op school.
WEBSITE
– locomotief
– wagon

16 Spelen met drama
DRAMA (groep 3-8)
Het opdrachtspel biedt de mogelijkheid om op verschillende niveaus en leeftijden invulling te geven aan het vak drama. Breid het naar eigen smaak en behoefte uit.
WEBSITE
– uitbreiding opdrachtspel

18 Vijf creatief
BEELDEND (groep 1-8)
Spelend leren zet kinderen aan tot experimenteren en ontdekken. In diverse vormen van kunstonderwijs kunt u deze creatieve processen optimaal de ruimte geven.
WEBSITE
– minicursus beeldend werken

 

22 Tien voor kleuters (4): Een goede rekenstart
REKENEN (groep 1-2)
Hoe geef je slimme kleuters voldoende uitdaging? Welke nieuwe ontwikkelingsmaterialen zijn er? Wat kan ik met techniek bij kleuters? In elke editie vindt u tien tips speciaal voor kleuteronderwijs, steeds gecentreerd rond een actueel thema.

24 Meer dan een gelukkig nieuwjaar
OUD EN NIEUW, FEEST (groep 3-8)
Maak in de laatste week voor de kerstvakantie een uurtje tijd om iets meer aandacht te geven aan het nieuwe jaar dan gewoonlijk: met gelukskoekjes!

26 Gesprekken met kinderen (3): Beeldbegeleiding
GESPREKKEN, PEDAGOGISCH KLIMAAT (team)
Leer kinderen om te kijken en te luisteren naar zichzelf. dit kan door gebruik te maken van filmbeelden en de methodiek beeldbegeleiding.
WEBSITE
– werkblad
– structuur

30 VN-vredelied
VIERINGEN, LIED, KERST (groep 7-8)
Rond de kerstdagen zijn we vaak extra bezig met bezinning en vredeswensen. Dit lied daagt u en de kinderen uit na te denken over serieuze zaken…
WEBSITE
– melodie
– meezingversie
– lessuggesties

32 Groepsplannen bij kleuters
GROEPSPLAN (team)
Het werken met kleuters verschilt wezenlijk van het werken met kinderen in groep 3 tot en met 8. Daarom verschilt het groepsplan ook. In dit artikel leest u hoe u zo efficiënt mogelijk een bruikbaar groepsplan opstelt.
WEBSITE
– voorbeeld groepsplan
– stappenplan

39 Prikbord
TEAM
Nieuwtjes en weetjes

40 Lied van de maand: Alles wacht
LIED, SEIZOENEN (groep 6-8)
WEBSITE
– melodie
– meezingversie
– lessuggesties