Praxisbulletin — Jrg. 32 (juni 2015) nr. 10

05 Door de ogen van Vincent
BEELDEND, KUNST (groep 7-8)
Veel mensen denken dat Vincent van Gogh een schilder was die zijn inspiratie bijna rechtstreeks uit de tube op het doek smeerde. In werkelijkheid was het anders. De kinderen maken in een paar lessen nader kennis met van Gogh en zijn werk(wijze).
WEBSITE
-Beeldmateriaal
-Lessuggestie

10 Picknick
KOKEN, RECEPTEN (groep 1-8)
In de 32e jaargang van Praxisbulletin gaan we aan de kook. Elke maand vindt u in deze rubriek eenvoudige, gezonde recepten en praktische tips bij de uitvoering.
WEBSITE
-Opdrachtkaarten

12 Spits je oren
MUZIEK, TAAL (groep 3-8)
Laat kinderen geconcentreerd luisteren naar de muziek en tekst van liedjes om zo hun luistervaardigheid te ontwikkelen. Deze vaardigheid wordt in dit artikel belicht vanuit taal en muziek.
WEBSITE
-Links en luistervragen
-Werk- en nakijkbladen

16 Eigenaar worden van je leerproces
WERKHOUDING, MEICHENBAUM (team)
Hoe kan een basisschoolkind eigenaar worden van het eigen leerproces als het dagelijks laat zien dat het geen kritische werkhouding heeft, niet taakgericht werkt en zich als een consument gedraagt in het leren?
WEBSITE
-Lessenopzet

20 Apps voor kleuters
MEDIAWIJSHEID (team)
Veel leerkrachten zijn zoekende hoe ze tablets een plaats kunnen geven binnen het onderwijs. In deze negendelige serie willen we u rondom verschillende onderwerpen inspireren om tablets in te zetten in uw lessen. 

22 Oog voor de lens
WETENSCHAP, TECHNIEK, NATUUR (groep 6-8)
Je oog kan iets zelf niet vergroten of verkleinen, maar met een bril of een vergrootglas lukt dat wel. Dat vraagt om nader onderzoek! Laat de kinderen experimenteren met licht en lenzen in optische proefjes. 

27 Optimaal profiteren door analyseren
SPELLING, LEERLINGVOLGSYSTEEM (team)
Bij spelling is het zinvol om te weten welke spellingcategorieën kinderen wel of (nog) niet beheersen. De nieuwe toetsen Spelling 3.0 van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs helpen u hierbij. In dit artikel leest u wat er vernieuwd is.

31 Passen de onderwijstechnieken? (2)
PEDAGOGIEK, SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING (team)
In het laatste artikel uit een serie van twee over onderwijstechnieken in passend onderwijs, gaat het over de orthopedagogiek. Welke (basis) technieken zijn er en wanneer pas je wat toe?

36 Digitaal leren optimaliseren
MEDIAWIJSHEID (team)
Digitaal leren biedt talloze voordelen en mogelijkheden. Maar wat te doen als de software niet goed werkt?

39 Prikbord
(team)
Nieuwtjes en weetjes

40 Naar de camping
LIED, VAKANTIE (groep 6-8)
WEBSITE
-melodie
-meezingversie
-lessuggestie