Praxis Bulletin — Jrg. 32 ( april 2015) nr. 8

05 Jagen op kometen, gluren naar de maan
21E EEUW, STERRENKUNDE, RUIMTE (groep 7-8)
Wat is een komeet? Waar is de rest van de maan? Ga samen met de kinderen op zoek naar antwoorden op deze prachtige maar ingewikkelde vragen.
WEBSITE
-Bouwplaat Rosetta

10 Taalonderwijs
MEDIAWIJSHEID (team)
Veel leerkrachten zijn zoekende hoe ze tablets een plaats kunnen geven binnen het onderwijs. In deze negendelige serie willen we u rondom verschillende onderwerpen inspireren om tablets in te zetten in uw lessen.

12 Broddelen
SPRAAKSTOORNIS (team)
Sommige kinderen vertonen gebreken in hun spraak- en taalgebruik die doen denken aan stotteren, maar het kan dan gaan om broddelen. Wat is broddelen en hoe ga je ermee om?

20 Bewegen op muziek
MUZIEK, DANS, LIED (groep 1-8)
Bij bewegen op muziek wordt muziek met het hele lijf ervaren, begrepen en beleefd. Dit artikel biedt handvatten voor het geven van een goede en gestructureerde les bewegen op muziek.
WEBSITE
-Extra lessuggesties

24 Koude groentewraps
KOKEN, RECEPTEN (groep 1-8)
In deze 32e jaargang van Praxisbulletin gaan we aan de kook. Elke maand vindt u in deze rubriek eenvoudige, gezonde recepten en praktische tips bij de uitvoering.
WEBSITE
-Opdrachtkaart

26 Tubewachters
BEELDEND, KNUTSELEN (groep 4-8)
Met terloops verzamelde materialen worden kinderen aan het werk gezet om ‘het wachten’ te laten zien. Ieder gaat op zijn eigen manier aan de slag.
WEBSITE
-Terugkoppeling zoekopdracht

29 Doelen stellen
LEERLINGVOLGSYSTEEM, GROEPSPLAN, DOELEN (team)
Hoe stelt u als school passende ambities? In dit artikel leest u tips om doelen te stellen die passen bij de specifieke situatie op uw school.
WEBSITE
-Overzicht voor- en nadelen

34 Eén boek, driehonderdzestig lessen
PRENTENBOEK, SEIZOENEN (groep 1-2)
Boeken zijn inzetbaar voor velerlei doeleinden. Eén boek kan zelfs zorgen voor een lesaanbod van meer dan driehonderd lessen.
WEBSITE
-Kijk, knip- en werkbladen

39 Prikbord
(team)
Nieuwtjes en weetjes

40 Goochelaar
LIED, GOOCHELEN (groep 3-6)
WEBSITE
-Melodie
-Meezingversie