Praxis Bulletin – Jrg. 32 (januari 2015) nr. 5

5  Feiten en fabels rondom toetsscores
HOOGBEGAAFD, LEERLINGVOLGSYSTEEM (team)
Team
Wat betekenen extreem hoge toetsscores? Hoe kan het dat vaardigheidsscores soms omlaag gaan? Moet ik het onderwijsaanbod aanpassen? Het antwoord op deze en andere vragen over kinderen die extreem hoog scoren op LVS-toetsen vindt u in dit artikel.
WEBSITE
– Voorbeeld toetsing op maat

10  Natuur en techniek (Tablets in de klas 5)
MEDIAWIJSHEID (team)
Veel leerkrachten zijn zoekende hoe ze tablets een plaats kunnen geven binnen het onderwijs. In deze negendelige serie willen we u rondom verschillende onderwerpen inspireren om tablets in te zetten in uw lessen.

12  Dicht bij mij (Gedichten maken voor Valentijnsdag)
POËZIE, VALENTIJNSDAG (groep 5-8)
Begin februari is het in Nederland poëzieweek. Niet lang daarna volgt Valentijnsdag. Aanleiding genoeg om aandacht aan (liefdes)poezië te besteden en de kinderen aan het dichten te zetten.

16  Leven in de 21e eeuw: dat doen we toch al?
21E EEUW, COMPETENTIES (team)
Wat houden 21e-eeuwse vaardigheden in? En wat betekenen ze voor leerlingen en leerkrachten in de praktijk van alledag?

20  Dikke Bicker
KUNST, DRAMA, FOTOGRAFIE (groep 3-5)
Kijken naar kunst met kinderen, dat is meer dan naar een museum gaan. In dit artikel wordt een praktische les beschreven aan de hand van een beroemd schilderij uit het Rijksmuseum.

24  Sporen in de sneeuw (Pretpakket)
WINTER (groep 4-6)
Een kwartiertje over? Laat de kinderen speuren naar sporen op deze winterse zoekplaat.

26  Deugden in de school
DEUGDEN, GEDRAG (team)
Hoe creëer je een veilig en stimulerend leef- en leerklimaat in de klas en in de school? Het werken met deugden zorgt voor een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van sociale en gelukkige kinderen.

30  Wenspannenkoeken (Aan de kook 5)
KOKEN, RECEPTEN (groep 4 – 8)
In deze 32e jaargang van Praxisbulletin gaan we aan de kook. Elke maand vindt u in deze rubriek eenvoudige, gezonde recepten en praktische tips bij de uitvoering.
WEBSITE
– Opdrachtkaart

32  Een dierentuin voor beverdam (Leren in de 21e eeuw)
DIEREN, 21E EEUW, COMPETENTIES (groep 1 – 8)
Aan de hand van een uitgebreide leeractiviteit maken de kinderen een dierentuin, waarbij ze 21e-eewse vaardigheden toepassen.
WEBSITE
– Voorbeeldbrief
– Vervolg leeractiviteit

39  Nieuwtjes en weetjes
PRIKBORD (team)

40  Tweet Tweet
(groep 7-8)
Mary Heylema
WEBSITE
– Melodie
– Meezingversie