Praxis Bulletin – Jrg. 32 (oktober 2014) nr. 2

  5  Fabeldieren
WERELDORIËNTATIE & GESCHIEDENIS (Groep 7-8)
Floor Koedam
Veel wonderlijke, mythologische fabeldieren leven al sinds de oudheid voort in talloze verhalen. Een interessant onderwerp om de kinderen mee aan het werk te zetten.
WEBSITE
– Kopieerbladen
– Aanvullende lessuggesties
– Boekentips en links

10  Feest-eten
KOKEN & RECEPTEN (Groep 1-8)
Nicole Boogers, Emma Peters
In deze 32ste jaargang van Praxis Bulletin gaan we aan de kook. Elke maand vindt u in deze rubriek eenvoudige, gezonde recepten en praktische tips bij de uitvoering.
WEBSITE
– Opdrachtkaarten
– Verdieping

12  De Eerste Wereldoorlog
GESCHIEDENIS & OORLOG
Cecile Bolwerk
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Deze oorlog biedt veel aanknopingspunten voor mooie gesprekken en opdrachten.
WEBSITE
– Filmpjes, boekentips en links
– Opdrachten

16  Filmlab
NATUUR & TECHNIEK & KUNST
Marijke Liefting
Een bezoek aan het Filmlab daagt uit tot vragen en beleven. Dit beeldverslag neemt u mee langs de opstelling.

18  Genieten met getallen
REKENEN & GETALBEGRIP
Anke van Boxmeer, Els van Dijck
Getallen zijn overal. Door kleuters hiervan bewust te maken en ze ermee te laten spelen, stimuleert u beginnende gecijferdheid.
WEBSITE
– Getalversjes
– Kopieerbladen

23  Ik en mijn vrienden. Mensfiguren (2)
BEELDEND & KUNST & TEKENEN (Groep 4-6)
Ino de Groot
Bij kunstonderwijs is het belangrijk dat kinderen (leren) kijken. Door veel te kijken en te oefenen maken ze zich het werken met papieren mensfiguren steeds meer eigen.
WEBSITE
– Filmpjes
– Knipplaat

28  Rekenapps. Tablets in de klas (2)
MEDIAWIJSHEID (team)
Tessa van Zadelhoff
Veel leerkrachten zijn zoekende hoe ze tablets een plaats kunnen geven binnen het onderwijs. In deze negendelige serie willen we u rondom verschillende onderwerpen inspireren om tablets in te zetten in uw lessen.

30  Eén filmpje drie keer anders
FILM & MEDIAWIJSHEID
Laura Loupatty
Wat gebeurt er als je het geluid bij een filmfragment verandert? Laat de kinderen ervaren dat zij met tekst en muziek een eigen draai kunnen geven aan een willekeurig filmpje.
WEBSITE
– Handleiding iMovie

34  De tijdreiziger
GESCHIEDENIS
Dineke Goebert-Sanders
Duik met de kinderen de geschiedenis in. In dit spannende verhalend ontwerp verkennen de kinderen verschillende tijdvakken.

WEBSITE
– Boekentips en links
– Voorbereiding en benodigdheden
– Opzet brieven, lessuggesties en sleutelvragen

39  Nieuwtjes en weetjes
PRIKBORD

40  Open podiumlied
LIED VAN DE MAAND (groep 1-8)
Mathieu Vulto