Praxis Bulletin — Jrg. 31 (juni 2014) nr. 10

5  Denken in beeld
BEELDDENKEN . TAALDENKEN (team)
Anneke Bezem
Beel- en taaldenken zijn twee leersystemen die beide een eigen manier van informatie verwerven en verwerken hebben. De beelddenker heeft het vaak moeilijk in het (talige) onderwijs.

10  Linde
BOMEN . NATUUREDUCATIE (Groep 5-8)
Maarten de Jongh
Negendelige serie over bomen. Aflevering 9: de linde. Met achtergrondinformatie in het blad en praktijkonderdelen op de website.

12  Rijke leersituaties met eierdozen
ONTWIKKELINGSMATERIAAL (Groep 1-3)
Bianca Oldenbeuving
Eierdozen worden vaak gebruikt als knutselmateriaal, maar ze zijn ook zeer geschikt om te gebruiken bij leersituaties. In dit artikel vindt u lesideeën voor verschillende vakken.

16  Popplet
POPPLET . SOCIALE MEDIA . MEDIAWIJSHEID (Team)
Tessa van Zadelhoff
Negendelige serie, waarin de sociale media nader worden belicht. Centraal staan de praktische toepassingsmogelijkheden in school en klas. Aflevering 9: Popplet

18  Aan de slag met onderzoekend leren
WETENSCHAP . TECHNIEK (Team)
Jimke Nicolai en Folkert Oldersma
Kinderen op de basisschool leren hoe ze eerlijk onderzoek uitvoeren zoals ‘echte’ wetenschappers dat doen, kan dat? Jazeker, het wordt zelfs warm aanbevolen!

22  Geplande vaardigheidsgroei
ONTWIKKELING (Team)
Judith Hollenberg
Een ontwikkelingsperspectief is bedoeld als hulpmiddel om het onderwijs te plannen en te evalueren. U leest hier voor welke leerlingen u een ontwikkelingsperspectief kunt opstellen en op welke wijze u dit kunt doen.

28  Schrijf-samenwerken op papier
SCHRIJVEN . HANDSCHRIFT (Team)
Aartje Schoemaker
Samenwerken en reageren op elkaar zijn erg belangrijk. Met de acht schrijf-samenwerkingsoefeningen in dit artikel kunt u hiervoor een basis leggen of vaardigheden verstevigen.

33  Circle painting
BEELDENDE VORMING . VRIJE EXPRESSIE . SOCIALE VAARDIGHEDEN (Groep 3-8)
Marijke Liefting
Hiep Nguyen maakt kunst die voor iedereen toegankelijk is. Altijd gebruikt hij de cirkel, waar hij een symbolische betekenis aan toekent. Zelf kunt u in de klas ook heel makkelijk aan de gang met circle painting.

39  Prikbord
NIEUWTJES EN WEETJES

40  Ik ga op reis en ik neem mee (Groep 1-8)
Lied van de maand