Praxis Bulletin — Jrg. 29 (oktober 2011) Nr. 2

5 Aangeboren of aangeleerd?
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING & ZORGVERBREDING (Groep 1-3)
JosŽ Kuijsters
Zijn zelfbeeld en zelfvertrouwen aangeboren of aangeleerd? Over ontwikkelingsfactoren en gedragskenmerken bij kinderen met een positief en een negatief zelfbeeld. Met aandachtspunten voor begeleiding.

10 Effectiever tutorlezen
TECHNISCH LEZEN (team)
Inez van de Goor
Uitkomsten van een onderzoek, waarin tips en adviezen worden gegeven, om het tutorlezen – als remedi‘rend programma voor zwakke lezers – zo effectief mogelijk te maken.
WEBSITE:
– Leeskaart, instructiekaart, correctieprocedure

14 Podium (1)
TEAM
Liesbeth Rosendaal
Nieuwe rubriek: serie interviews met mensen, die het onderwijs iets te bieden hebben. Aflevering 1 : Michal Janssen.

16 Werk aan de wereld
WERELDORIèNTATIE, MONDIALE VORMING & VERHALEND ONTWERPEN (groep 4-8)
Ellen Reehorst
Bovenbouwproject – in de vorm van een verhalend ontwerp – waarbij kinderen zich verdiepen in zo veel mogelijk aspecten van een ontwikkelingsland en een kleinschalig ontwikkelingsproject.

20 Natuurkalender (2) Buiten in oktober
NATUUREDUCATIE (groep 4-8)
Maarten de Jongh
Natuurkalender in negen afleveringen, met elke maand suggesties voor eigen natuurbeleving, waarnemingen en activiteiten. Aflevering 2: oktober.

22 Ik kan tekenen (2) ‘Ik zie, ik zie, wat jij ook kunt zien…!’
BEELDENDE VORMING (groep 6-8)
Ino de Groot
Vervolg van de vierdelige lessenserie ‘Ik kan tekenen’. Aflevering 2: het tekenen van de wereld om je heen. Over diepte, verhoudingen en perspectief. Over grondlijn en horizon. Over kijken en meten. Ogen op de horizon, voeten in de klei: de tekenaar als maat!
WEBSITE:
– Bronnenlijst

27 Met sprongen vooruit!
REKENEN EN WISKUNDE & DIDACTIEK (groep 4-6)
Dr. Julie Menne, Menne-instituut, Baarn
Aan de hand van een aantal opeenvolgende, interactieve, klassikale oefeningen wordt uiteengezet hoe kinderen op een speelse en effectieve manier tot 1000 (en verder) leren rekenen.

32 Pretpakket: Wel leuk, maar een tikkeltje vreemd…
TAAL (groep 7-8)
Bert Munsterman
Over het creatief omgaan met spreekwoorden en gezegden.
WEBSITE:
– (mogelijke) antwoorden

34 Bijzondere gesprekken met ouders (2): Ziek van angst
COMMUNICATIE & ZORGVERBREDING (team)
Hanni Bijl-van Gelder
Negendelige serie over ‘bijzondere gesprekken met ouders’. Aflevering 2: over het bespreken van ziekmakende angst. Met aandachtspunten voor gesprek en aanpak.

39 Gratis op excursie
HET PRIKBORD (team)
Jan de Haan

40 Lied van de maand: Beukennootje
MUZIKALE VORMING (groep 1-5)
Vincent Stapelbroek
WEBSITE:
– Melodie, karaokeversie, lessugesties