Praxis Bulletin — Jrg. 29 (november 2011) Nr. 3

5 Langzame lezers
TECHNISCH LEZEN, DIDACTIEK & ZORGVERBREDING (Groep 3-8)
Luc Koning, Pravoo-Instituut Drenthe
Bij de remedi‘rende aanpak van een vertraagd leestempo is er hoop dat het tempo te verbeteren is. De adaptieve aanpak accepteert de trage woordbeeldherkenning van het kind. Beschrijving van twee invalshoeken.

10 En nu ben ik eens Sinterklaas
SINTERKLAASVIERING (Groep 1-3)
Liesbeth Rosendaal
Cadeautjes krijgen is leuk, maarcadeautjes geven is misschien nog wel leuker! Tips om dit aan te kaarten bij jonge kinderen.

12 Mediawijs? Bewijs het maar
ICT & MULTIMEDIALE TOEPASSINGEN (team)
Dr. Justine Pardoen
Artikel in het kader van de ‘Week van de Mediawijsheid’. Over het belang van mediaopvoeding en de taak van het onderwijs hierin.
WEBSITE:
– Informatie, citaten en onderzoeksresultaten


14 Natuurkalender (3) Buiten in november
NATUUREDUCATIE (Groep 4-8)
Maarten de Jong
Natuurkalender in negen afleveringen, met elke maand suggesties voor eigen natuurbeleving, waarnemingen en activiteiten. Aflevering 3: november.

16 Drama als doel / Sinterklaas zoekt werk
DRAMATISCHE VORMING (Groep 1-5)
Marte Sloot-Jongbloed
Complete handleiding voor het maken van een spannend toneelstuk over Sinterklaas.
WEBSITE:
– Uitbreiding verhaal, tips, spelaanwijzing


22 Ik kan tekenen (3) In kleuren vertellen
BEELDENDE VORMING (Groep 3-8)
Ino de Groot
Vervolg van de vierdelige serie ‘Ik kan tekenen’. Aflevering 3: kleurenleer. Over signaalkleuren, vriendjeskleuren, dieptewerking en de kracht van blauw.
WEBSITE:
– Oefeningen: nuances, heldere kleuren, combinatietechnieken


26 Bijzondere gesprekken met ouders (3): Hoezo geen probleem?
COMMUNICATIE & ZORGVERBREDING (team)
Marald Mens
Aflevering 3: U maakt zich zorgen over een leerling, maar de ouders delen uw zorg niet. Over ontkenning, onzekerheid en vluchtgedrag. Met aandachtspunten voor een professionele begeleiding.

29 Eerste hulp bij woorden
WOORDENSCHATONTWIKKELING & DIDACTIEK (team)
Paul Filipiak
Opzet en werkwijze van een woordenschataanpak. Over pratend en lezend woorden leren, waarbij teksten de context vormen voor verdere begripsvorming, goed woordgebruik en valide toetsen.

34 Spreekbeurten leerzaam? Nou en of!
WERELDORIèNTATIE & TAALONTWIKKELING (Groep 5-8)
Linda Kruiper
Aan de hand van een tienstappenplan werken uw leerlingen aan een goede spreekbeurt, zonder stress. Praktisch lespakket!

WEBSITE:
– Werkboekjes voor de kinderen, handleiding voor de leerkracht


40 Lied van de maand: Gevulde speculaas
MUZIKALE VORMING (groep 5-8)
Jan de Haan
WEBSITE:
– Melodie, karaokeversie, lessugesties