Praxis Bulletin — Jrg. 29 (juni 2012) Nr. 10

5 De kracht van thematisch werken
WERELDORIèNTATIE & THEMATISCH WERKEN
Angelina van Weerdenburg, Willemijn van Os, Charlotte Wagenaar
Onderwijs gaat meer leven, door thematisch vorm te geven. Over de kracht van thematisch werken, volgens het IPC model (International Primair Curriculum). Een verslag, met praktische voorbeelden.

10 Podium (3)
TEAM
Liesbeth Rosendaal
Nieuwe rubriek: serie interviews met mensen, die het onderwijs iets te bieden hebben. Aflevering 3: Remco Pijpers, directeur van stichting ‘Mijn Kind online’.

12 Natuurkalender (9 – slot) Buiten in juni
NATUUREDUCATIE (Groep 4-8)
Maarten de Jongh
Natuurkalender in negen afleveringen: Aflevering 9 (slot): juni.

14 Reken op wiskunst / Over dwarsverbanden tussen kunst en rekenen
REKENEN EN WISKUNDE & KUNSTZINNIGE VORMINIG (Groep 3-8)
Jimke Nicolai
Rekenen als kernvak en kunstonderwijs als opzichzelfstaande ondergeschikte discipline? Nee, hoor! Er zijn dwarsverbanden mogelijk. Hoogste tijd voor wiskunst! Een zoektocht, met praktijkvoorbeelden.


19 Register Praxisbulletin 2011-2012
TOTAALOVERZICHT JAARGANG 29 (team)
WEBSITE:
– Register: digitale versie (download)

23 Communicatie met allochtone ouders
BIJZONDERE GESPREKKEN MET OUDERS (9 – SLOT)
M
arieke Tjallema
Negendelige serie over ‘bijzondere gesprekken met ouders’. Aflevering 9 (slot): over het contact met allochtone ouders. Met suggesties ter verbetering.


26 Speel je rol! / Lessuggesties voor instaptoneelstukjes en rollenspel
DRAMATISCHE VORMING (Groep 5-8)
Floor Koedam
Over improvisatiespel, naar aanleiding van een opdracht, met een gegeven (conflict)situatie. Met voorbeelden, tips en kopieerbladen.
WEBSITE:
– 4 extra kopieerbladen


31 Plichten van ouders
OMGAAN MET OUDERS & SCHOOLORGANISATIE (team)
Luc Koning
Opini‘rend artikel over de plichten van ouders. Over mondigheid en uitwassen, rechten en plichten, ervaringen en grenzen. met discussielijst voor teambespreking.

34 Ik ben vindingrijk!
CREATIEF DENKEN (groep 1-8)
David van der Kooij
Pleidooi voor de ontwikkeling van vindingrijkheid in de klas. Over flexibel en creatief denken, met behulp van de divergentiematrix.

39 De uitdaging: Woordenschat
HET PRIKBORD (team)
Jan de Haan
Woordenschatontwikkeling als leerspel.


40 Lied van de maand: Vakantielied
MUZIKALE VORMING (Groep 5-6)
Herman Verheijen

WEBSITE:
– Melodie, karaokeversie, lessuggesties