Praxis Bulletin — Jrg. 29 (januari 2012) Nr. 5

5 Focus op groei
OPBRENGSTGERICHT WERKEN, KWA.LITEITSZORG & ZORGVERBREDING (team)
Judith Hollenberg, Iris Verbruggen
Door vaardigheidsscores om te zetten naar functioneringsniveaus krijgt u meer informatie over het niveau van een leerling en brengt u zijn/haar groei beter in beeld. Bovendien kunt u de niveaus inzetten bij het plannen van een onderwijsaanbod.
WEBSITE:
– Niveau-indeling I t/m V (i.p.v. A t/m E), alternatief leerlingrapport

10 De Dramatheek: Wat staat er in de krant?
DRAMATISCHE VORMING & WERELDORIèNTATIE (Groep 1-8)
Marte Sloot-Jongbloed
Nieuw! Drama-activiteiten naar aanleiding van nieuwsberichten. Inleidend artikel, met twee uitgewerkte voorbeelden. En verder een maandelijks vervolg op de website: bij de nummers 5-10.
WEBSITE:
– Spelsuggesties rond een nieuwsbericht (1)


15 Schipbreuk
GESCHIEDENIS (Groep 7-8)
Lies Resink, Yolanda van de Berg
Over de noodlottige reis van de ‘Batavia’, de Oost-Indi‘vaarder, die schipbreuk leed in de zeventiende eeuw. Achtergrondinformatie, een uitgewerkte lessenserie en een tentoonstelling in Lelystad rond dit spectaculaire geschiedenisonderwerp.

20 Natuurkalender (5) Buiten in januari
NATUUREDUCATIE (Groep 4-8)
Maarten de Jong
Natuurkalender in negen afleveringen, met elke maand suggesties voor eigen natuurbeleving, waarnemingen en activiteiten. Aflevering 5: januari.

22 Woordbrokstukken
TAAL (Groep 7-8)
Bert Munsterman
Leuke taalspelletjes voor de bovenbouw.
WEBSITE:
– Antwoorden en oplossingen

24 Podium (2)
TEAM
Liesbeth Rosendaal
Nieuwe rubriek: serie interviews met mensen, die het onderwijs iets te bieden hebben. Aflevering 2: David van der Kooij.


26 Een workshop kunstfotografie
KUNSTBESCHOUWING & FOTOGRAFIE (Groep 6-8)
Rob van Bree, Koen Meeusen, Hanneke van Bree
Beschrijving van een workshop fotografie, waarbij het werk van een bekende fotograaf uitgangspunt is. Leren fotograferen in drie fasen: beschouwen, fotograferen en kritische evaluatie. In de voetsporen van Edward Burtynsky.

31 ‘Zeg, ken jij de kolam al?’
SCHRIJVEN, HANDSCHRIFTONTWIKKELLING & MOTORISCHE ONTWIKKELING (Groep 3-8)
Aartje Schoemaker, Platform Handschriftontwikkeling
Over herkomst, leereffecten en gebruik van de kolam: een bewegingsvorm op papier. Met praktische oefeningen en aandachtspunten voor schrijfbewegingen.
WEBSITE:
– Kolam-voorbeelden (oefeningen)


34 Bijzondere gesprekken met ouders (5): Dat had ik vroeger ook…
COMMUNICATIE & ZORGVERBREDING (team)
Tamara Wally
Negendelige serie over ‘bijzondere gesprekken met ouders’. Aflevering 5: Over de ouder als ervaringsdeskundige. Met model en toelichtend schema, om de motivatie tot verandering bij ouders te be•nvloeden.

39 Gezocht: columnist voor het Praxisbulletin!
HET PRIKBORD (team)
Redactie Praxisbulletin


40 Lied van de maand: De shakefles
MUZIKALE VORMING (groep 5-6)
Hans van Eerden
WEBSITE:
– Melodie, karaokeversie, lessuggesties