Praxis Bulletin — Jrg. 28 (september 2010) Nr. 1

5 Deugnieten en deugden
PEDAGOGISCH KLIMAAT & SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING EN BEGELEIDING (team)
Charles Hamburger
Over het aanleren van deugden, als grondslag van fatsoenlijk gedrag. Pleidooi voor een gemeenschappelijke pedagogische visie en de school als oefenterrein voor het ontwikkelen van morele competenties. Met praktijkvoorbeelden.

10 Kunst tot verbeelding
KUNSTBESCHOUWING & BEELDENDE VORMING (groep 1-8)
Ino de Groot
Hoe gaat u om met kunst in de klas? Schoolbrede zoektocht over het stimuleren en uitdagen van basisschoolkinderen, met betrekking tot kunstbeleving.
WEBSITE:
– Tips en valkuilen
– PowerPoint van de gebruikte kunstwerken
– Voorleesverhalen bij een aantal afbeeldingen


16 Bas
ZORGVERBREEDING (team)
Esther van Efferen-Wiersma
Start van een negendelige serie over ‘bijzondere kinderen’. Aflevering 1: over kinderen met de stoornis van Asperger, een autisme spectrum stoornis (ASS). Praktische beschrijving over symptomen en strategi‘n.

20 Wereldgodsdiensten en hun gebruiken
Mandy de Bruijn
GEESTELIJKE STROMINGEN, MONDIALE VORMING & INTERCULTURELE PROJECTEN (groep 7-8)
Hoe kunt u aandacht besteden aan feesten uit andere culturen in uw lespraktijk? Met lesmateriaal in drie afleveringen op de website, voor interculturele vieringen in uw klas of school. Over diversiteit, eigenheid en een tolerante houding.
WEBSITE:
– Lesmateriaal (1): Islam

22 Langelijnpuzzletocht
PRETPAKKET RUIMTELIJKE ORIèNTATIE (groep 7-8)
Floor Koedam

24 Hand in hand, maar geen kameraden
ZORGVERBREDING (team)
Anneke Bezem
Beschrijving van de aanpak van ADHD, faalangst en hyperactiviteit bij kinderen, met behulp van het REM-model (Rationeel Emotief Management). Met praktijkvoorbeelden en oefeningen.

29 De trouwerij van Storm en Egelientje
ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS & VIERING (groep 1-2)
Bart Jongeling
Hoe zet u ‘betrokkenheid’ in bij een viering of maandsluiting? Over ontwikkelingsgericht onderwijs en procesgericht werken. Met compleet uitgewerkt praktijkvoorbeeld, waarbij drama nadrukkelijk centraal staat.

32 Werken met beeldtaal
LITERAIRE VORMING & BEELDENDE VORMING
Leonie de Kok
Schoolbreed project rond het thema van de Kinderboekenweek van 2010: De Grote TekenTentoonstelling. Met tips en uitgewerkte lesidee‘n rond beeldtaal in kinderboeken.

39 Vakliteratuur altijd beschikbaar!

HET PRIKBORD (team)
Jan de Haan

40 Lied van de maand: Tovertekenboek
MUZIKALE VROMING (groep 3-5)
Jan de Haan
WEBSITE:
– Melodie, karaokeversie, lessuggesties