Praxis Bulletin — Jrg. 28 (oktober 2010) Nr. 2

5 De blauwe week
DIDACTISCHE WERVORMEN & TAAL (team)
Jelte van der Kooi
In het schoolconcept ‘de schatrijke school’ draait het om taal. Alles is taal! de ‘blauwe weken’ zijn binnen dit concept toepassingsweken van vaardigheden en kennis, waarbij intrinsieke motivatie en de eigen inbreng van het kind centraal staan. Een praktijkbeschrijving.
– Alles is taal in het schatrijk (extra informatie)
– Voorbeeld portfolio

10 Dennis
ZORGVERBREDING (team)
Carine Zwijnenburg, Tamara Wally, Anne-Marie Bakker, Vera van Schie
Negendelige serie over ‘bijzondere kinderen’. Aflevering 2: kinderen met gedragsproblemen. Praktische beschrijving van symptomen en strategie‘n.

13 Spelenderwijs consolideren
TAAL & TAALBESCHOUWING (groep 4-8)
Bart de Haan, Arnold van Veen
Over het bewust werken aan woordenschatvergroting, door middel van consolideren (inslijpen). Praktisch artikel, met handvatten en oefeningen.
– Alle materialen voor de vijf consolideeroefeningen

16 Emotie in de klas
DRAMATISCHE VROMING (groep 1-8)
Marte Sloot-Jongbloed
Inleidend artikel over het bespreken van emotie in de klas, naar aanleiding van een drama-activiteit. Onderwerp: Pesten. Met een maandelijks vervolg op de website, in de vorm van de nieuwe rubriek; de ‘Dramatheek’.
– Spelsuggestie: vriendschap

20 Groeigrafieken
REKENEN & WISKUNDE (groep 7-8)
Frans van Gaalen
Artikel over het zelf maken van groeigrafieken. Tweedelige opbouw: lesbespreking, waarin eigen onderzoek en discussie centraal staan Žn computeropdrachten rond grafieken.
– Links naar benodigde websites (voor webquest, les, video en foto’s)

24 Poetsen met de Perpenotenpiet

SINTERKLAASVIERING & VERHALEND ONTWERP (groep 1-4)
Dieneke Sanders
Sinterklaasviering, in de vorm van een verhalend ontwerp, dat een spannend verhaal combineert met een leerzame verwerking. Gebitsverzorging en gezond/ongezond eten vormen de kern van de lessen.
– Alle materiaal bij het verhalend ontwerp

27 Op rekenavontuur met de familie Muizepluis
REKENEN EN WISKUNDE (groep 1-2)
Rian Slenders, Mariken van Roosmalen-Noppen
Twaalf ondeugende muizenkinderen rollen van het ene rekenavontuur in het andere en dagen daardoor de kinderen uit tot betekenisvol rekenspel. Over rekenroutines en beredeneerd aanbod.

32 Kom mee naar buiten!
NATUUR & MILIEUEDUCATIE
Erwin Groenenberg
Over het belang van goed natuuronderwijs, met de naaste omgeving als context. Over voorbereiding en uitvoering van een veldwerkles. Met een uitgewerkte buitenles als voorbeeld.

39 Een prachtig verjaardagscadeau

HET PRIKBORD (groep 7-8)
Jan de Haan

40 Lied van de maand: Kleuren met je stem
MUZIKALE VROMING (groep 5-6)
Jan de Haan
WEBSITE:
– Melodie, karaokeversie, lessuggesties